Ostatní kurzy

Manažer BOZP

Cena včetně DPH
32 670 Kč

Detaily kurzu

Název:
Manažer BOZP
Cena:
32 670 Kč vč. DPH
Místo konání:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Manažer:
Ing. Gabriela Kašoková, +420 595 620 154, email: g.kasokova@dtocz.cz
Garant:
Petr Košák
Rozsah:
10 dnů, 78 hodin + 6 hodin zkoušky
Lektoři:
Petr Košák, Ing. Kateřina Němčíková, Ing. Ivo Šnajdr, Bc. Monika Hamroziová,
Program:
Kurz Manažer BOZP je určen pro pracovníky organizací, kteří zajišťují řízení systému managementu BOZP, popř. pro všechny pracovníky, kteří si chtějí zvýšit podvědomí a požadavky v oblasti ochrany a bezpečnosti zdraví při práci.

Z obsahu kurzu Manažer BOZP:

1. modul: Systémy BOZP
2. modul: Legislativa v BOZP a PO
3. modul: Příprava auditorů SM BOZP

Prezence: 7:30 - 8:00 hod.
Výuka první až poslední den modulu: 8:00 - 15:30 hod.

Termíny výuky:
1. modul: 16. - 18. září 2019
2. modul: 14. - 17. října 2019
3. modul: 11. - 13. listopadu 2019
Závěrečné zkoušky 14. listopadu 2019

Z obsahu kurzu "Systémy BOZP":
Principy, organizace a řízení BOZP
Bezpečný podnik
Požadavky na systém managementu BOZP
Zavádění, udržování a zlepšování SM BOZP
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Rizikové faktory pracovních podmínek a pracovního prostředí
Povinnosti a odpovědnosti organizace ve vztahu k SM BOZP
Požadavky normy ČSN ISO 45001
Legislativa ČR a EU, systém norem
Národní politika BOZP
Plánování pro identifikaci nebezpeční, hodnocení rizik a řízení rizik BOZP

Z obsahu kurzu "Legislativa v BOZP a PO":
Kategorizace prací, pracovnělékařské služby, OOPP, MČDP, traumatologický plán
Bezpečný provoz používaných strojů a zařízení
Evidence a šetření pracovních úrazů
Nemoci z povolání, školení v oblasti BOZP
Požární ochrana
Kontrolní činnost BOZP a PO
Chemická bezpečnost
Prevence závažných havárií
Krizové řízení

Z obsahu kurzu "Příprava auditorů BOZP":
Požadavky na auditování dle normy ČSN EN ISO 19011
Požadavky normy ČSN ISO 45001 pro auditory
Příprava a realizace interního auditu
Kombinované audity
Nedostatky z auditů

Poznámka:
Termín kurzu bude vyhlášen dle zájmu případných účastníků kurzu.

V ceně kurzu Manažer BOZP jsou zahrnuty učební a pracovní texty, pomůcky a malé občerstvení.
Doporučujeme si s sebou do výuky přinést normy ČSN ISO 45001 a ČSN EN ISO 19011.

Na závěr kurzu Manažer BOZP obdrží účastníci osvědčení o absolvování a získají možnost po splnění všech požadavků přihlásit se k personální certifikaci na funkci Manažer BOZP, případně Auditor BOZP.

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(15,7MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.