Účetnictví, daně, mzdy

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ s personální problematikou pro začínající, MŠMT ČR

rekvalifikační kurz s Osvědčením na profesi MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ
Termín kurzu:
út 13.10.2020 - po 30.11.2020
Cena včetně DPH
6 790 Kč

Detaily kurzu

Název:
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ s personální problematikou pro začínající, MŠMT ČR
rekvalifikační kurz s Osvědčením na profesi MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ
Termín:
út 13.10.2020 - po 30.11.2020
Cena:
6 790 Kč vč. DPH
velmi výhodná, trvalá cena dlouhodobého kurzu
Místo konání:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Manažer:
Mgr. Jana Ivan, tel.: 724 211 606, email: jana.ivan@dtocz.cz
Garant:
Mgr. Naděžda Andělová
Rozsah:
80 vyuč. hodin, MŠMT ČR akreditovaný rekval. kurz
Lektoři:
Mgr. Naděžda Andělová,odborný garant kurzu, specialista na celou mzdovou agendu
Mgr. Lada Šupčíková - vedoucí oddělení OSSZ, zkušená lektorka
Ing. Michal Ztratil - ředitel OSSZ
Program:
Trvání kurzu
2x týdně odpolední přednášky = úterý a čtvrtek
vždy od 15.30 hodin, prezence od 15.00 hodin


1. soustředění - přednáší Mgr. Naděžda Andělová
Pracovněprávní předpisy v praxi po novelách. Vznik pracovního poměru, pracovní doba, dovolená na zotavenou, pracovní podmínky

2. soustředění - přednáší Ing. Michal Ztratil, ředitel OSSZ
Praktické uplatnění v oblasti nemocenského pojištění, pojistného na sociální zabezpečení a související předpisy 2018. Změny v okruhu pojištěných osob, zaměstnání malého rozsahu s vlivem na pojistné, změny v pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

3. soustředění - přednáší Mgr. Lada Šupčíková, vedoucí odd. OSSZ
Důchodové pojištění v ČR od roku 2020 - stručný výklad, Vedení evidenčních listů důchodového pojištění, akutální informace

4. soustředění - přednáší Mgr. Naděžda Andělová
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění
a aktuální problematika cestovních náhrad

5. soustředění 2 - 3 odpolední přednášky - přednáší Mgr. Naděžda Andělová
Příjmy ze závislé činnosti, stanovení měsíčního základu daně, posouzení zaměstnaneckých výhod, sazba daně a podmínky pro uplatnění slevy na děti, roční zúčtování, roční slevy na dani, nezdanitelné části základu daně, opravy chyb, povinnost podat daňové přiznání, zdaňování důchodu, důchodové spoření, internet finanční správy, placení daní, tiskopisy pro závislou činnost a možnost elektronického zpracování

6. soustředění - 4 odpolední přednášky - přednáší Mgr. Naděžda Andělová
Komplexní procvičování celého učiva a praktická aplikace mzdové agendy a personalistiky v denní praxi, mzdové předpisy a mzdová evidence, způsob výpočtu mezd, řešení souvislých příkladů, účetní operace mzdové agendy, výpočet srážek ze mzdy, zúčtování z FÚ (odvody, mzdový, zápočtový a důchodový list)

7. soustředění - přednáší Mgr. Naděžda Andělová
Aktuální problematika ve mzdové agendě

8. soustředění - přednáší Mgr. Naděžda Andělová
Problematika celého učiva, komplexní zopakování důležitých oblastí mzdového účetnictví, zákon o daních z příjmů a problematika a souvislé příklady na daň z příjmů ze ZC ve vazbě na ostatní zákony, zdaňování auta pro soukromé účely. Zdravotní pojištění - příklady, vedení evidence pojištěnců

závěrečné zkoušky - praktický příklad, testové otázky - zkušební komise
písemný test a předání osobního osvědčení

PŘEDNOSTI KURZU:
• ucelené tématické okruhy mzdového účetnictví a personalistiky komplexně
• výuka a praktická aplikace mzdové a personální agendy s vazbami na agendu státní správy
• aplikovatelnost ve všech sférách a odvětvích
• garance uznávaného, elitního, lektorského obsazení
• s výstupním dokladem – osobním Osvědčením akreditovaným MŠMT ČR na činnost MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ s celostátní platností

Poznámka:
INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
V odpoledním čase od 15.30 hodin
se uskuteční na DTO CZ kurz se zkušenými lektory, kteří logickou výukou na příkladech naučí účastníky bez předchozích znalostí, problematiku mzdového účetnictví.

PLATBA:
var. symbol: 32 39 20 00
IČ: 47666439
DIČ: CZ47666439
Cena: 6.790,- Kč + 0% DPH /rekvalifikační kurzy nepodléhají DPH/- Možnost úhrady na splátky.

JAK SE K NÁM DOSTANETE:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava – Mariánské Hory

- z nádraží ČD Ostrava – Svinov tramvaj č. 3, 4, 8, 9 /směr centrum/
- z ústředního autobusového nádraží tramvaj č. 4, 8, 9 /směr Poruba/
- z ústředního autobusového nádraží tramvaj č. 11 /směr Zábřeh/, 12 /směr Dubina/
- z hlavního nádraží ČD Ostrava tramvaj č. 8, 12 /směr centrum/
• Výstupní zastávka Mariánské náměstí!

MOŽNOST PARKOVÁNÍ PŘÍMO PŘED BUDOVOU DTO CZ (omezený počet míst) NEBO U OC FUTURUM (cca 5 min. pěšky)

Pokud se akce nezúčastníte, účastnický poplatek nevracíme

- Kurz je také příležitostí pro NEZAMĚSTNANÉ

- INFORMUJTE SE na příslušném ÚP VČAS !
KONTAKTUJTE NÁS - PORADÍME

V CENĚ JE ZAHRNUTO:
- příprava výukového materiálu od lektora
- výuka lektora

MATERIÁLY VÁM PŘED KAŽDOU přednáškou s předstihem zašleme v elektronické podobě a nebo je obdržíte v tištěné podobě v den výuky.

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(15,7MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.