Účetnictví, daně, mzdy

Nemocenské a důchodové pojištění a pojistné na soc. zabezpečení od 1.1.2020

změny a chystané změny od roku 2020
Cena včetně DPH
1 452 Kč

Detaily kurzu

Název:
Nemocenské a důchodové pojištění a pojistné na soc. zabezpečení od 1.1.2020
změny a chystané změny od roku 2020
Cena:
1 452 Kč vč. DPH
při přihlášení více osob z jedné organizace - SLEVA !!!
Místo konání:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Manažer:
Mgr. Jana Ivan, 724211606, jana.ivan@dtocz.cz
Garant:
Ing. Michal Ztratil - ředitel ČSSZ
Rozsah:
5 hodin
Lektoři:
Ing. Michal Ztratil - ředitel ČSSZ, specialista na problematiku, spoluautor elektronického zpracování na tiskopisech
Program:
Prezence: 8.30 hodin
Začátek semináře: 9.00 hodin
Ukončení semináře: 14.00 hodin

Určeno pro: mzdové účetní bez ohledu na stupeň jejich pokročilosti, pro ostatní pracovníky ekonomických úseků, pro pracovníky personálních úseků, pro ostatní odbornou veřejnost či občany

Obsah semináře:

Nemocenské pojištění
- chystané změny od 1.1.2020
- účast na nemocenském pojištění, vznik a zánik, okruh osob účastných nemocenského pojištění, zaměstnání malého rozsahu, krátkodobé zaměstnání, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce – zkušenosti s dosavadním prováděním agendy se zaměřením na rozhodovací praxi správního orgánu a soudů
- změna redukčních hranic v NP, vliv minimální mzdy
- zkušenosti s dávkami nemocenského pojištění v roce 2019 – zrušení karenční doby
- eNeschopenka
- rozhodování ve věci dočasné pracovní neschopnosti – vznik, průběh a ukončení
- povinnosti a oprávnění dočasně práce neschopných pojištěnců
- povinnosti a oprávnění zaměstnavatelů, vč. informace o aktuálním tiskopisu Příloha k žádosti o dávku
- povinnosti ošetřujících lékařů
- nová služba pro zaměstnavatele na ePortálu ČSSZ, nastavení automatických notifikací zaměstnavateli
- další otázky ve vztahu k zavedení eNeschopenky

- práva a povinnosti zaměstnavatele ve spojitosti s neplněním úkolů zaměstnavatele
- další změny od roku 2020 dle schvalování legislativy

Důchodové pojištění
- změny od roku 2020 dle schvalování legislativy – zvyšování důchodů – změna základní výměry, chystaná valorizace, důchodový věk a další změny)
- praktické případy k důchodové problematice

Pojistné na sociální zabezpečení
- okruh poplatníků, vyměřovací základy, výše sazby a změna splatnosti pojistného u OSVČ,
- nová výše maximálního vyměřovacího základu,
- pojistné na důchodové a nemocenské pojištění OSVČ, předkládání přehledu OSVČ
- další změny od roku 2020 dle schvalování legislativy

Diskuse, zodpovídání dotazů účastníků semináře. Možnost konzultací. Aktuality dle vývoje legislativního procesu.

Poznámka:
Nově jsme pro Vás připravili slevy za přihlášení více účastníků z jedné firmy a občerstvení v průběhu semináře

V ceně jsou zahrnuty učební texty a občerstvení.
Účast je podmíněna uhrazením účastnického poplatku.

Způsob úhrady:
Ve prospěch účtu č. 64 80 47 61/0100 KB Ostrava
Variabilní symbol: 32011927
DALŠÍ INFORMACE:
Řádně vyplněnou webovou závaznou přihlášku zašlete prosím na adresu DTO CZ.

V případě přihlášení většího počtu osob z jedné firmy - SLEVA!!!

2 účastník - 5%
3 účastník - 10%
4 účastník - 15%

Pokud se akce nezúčastníte, účastnický poplatek nevracíme
(viz obchodní podmínky DTO CZ, s.r.o. na www.dtocz.cz)

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(15,7MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.