Logistika, nákup, skladování

OBSLUHA ELEKTROVOZÍKU A MOTOVOZÍKU - v Ostravě

Obsluha elektrovozíku a motovozíku /ručně vedený a tahač, vysokozdvižný volantový do 5 tun/
Cena včetně DPH
5 100 Kč

Detaily kurzu

Název:
OBSLUHA ELEKTROVOZÍKU A MOTOVOZÍKU - v Ostravě
Obsluha elektrovozíku a motovozíku /ručně vedený a tahač, vysokozdvižný volantový do 5 tun/
Cena:
5 100 Kč vč. DPH
MOŽNOST POŽÁDAT O ÚHRADU KURZU ÚŘAD PRÁCE
Místo konání:
DTO CZ,s.r.o.
Manažer:
Karin HAMPLOVÁ, 724 339 311, k.hamplova@dtocz.cz
Garant:
Jirkal Tomáš
Rozsah:
60 hodin
Program:
Absolvent rekvalifikačního kurzu "Obsluha elektrovozíku a motovozíku /ručně vedený a tahač, vysokozdvižný volantový do 5 tun/" je odborně připraven k teoretickému i praktickému zvládnutí profese obsluha elektrovozíku a motovozíku /ručně vedený a tahač, vysokozdvižný volantový do 5 tun/. Seznámí se ze zákoníkem práce a souvisejícími právními předpisy. Zná bezpečnostní požadavky na provoz elektrovozíků a motovozíků. Ovládá základní povinnosti účastníka silničního provozu a základní povinnosti řidiče vozíků. Seznámí se s konstrukcí a funkcí elektrovozíků a motovozíků a přídavných zařízení. Zvládne se orientovat v návodech k obsluze a provozních pokynech. Umí manipulovat s břemeny. Seznámí se s pravidelnými kontrolami a údržbou elektrovozíků a motovozíků.

Součástí výuky je praxe, při které absolvent zvládne praktická cvičení v provozu.

Rekvalifikační kurz je zakončen písemným testem a praktickou zkouškou.

Absolvent rekvalifikačního kurzu "Obsluha elektrovozíku a motovozíku" obdrží
* OSVĚDČENÍ O REKVALIFIKACI s akreditací MŠMT ČR
* PRŮKAZ OBSLUHY MOTOROVÝCH VOZÍKŮ
Poznámka:
Kurz je pro uchazeče s minimálně ukončeným základním vzděláním.

Účastníci rekalifikačního kurzu "Obsluha elektrovozíku a motovozíku /ručně vedený a tahač, vysokozdvižný volantový do 5 tun/" budou do kurzu zařazeni na základě lékařského doporučení.

V ceně kurzu jsou zahrnuty učební texty.

Kurz "Obsluha elektrovozíku a motovozíku /ručně vedený a tahač, vysokozdvižný volantový do 5 tun/" je akreditován MŠMT jako rekvalifikační, a proto je osvobozen od DPH.

V den nástupu na kurz je nutné uhradit (v hotovosti na místě) zálohu ve výši 50% z celkové ceny.

Doprava do místa konání:
DTO CZ, s.r.o.,
Mariánské náměstí 480/5, Ostrava – Mariánské Hory
- z nádraží ČD Ostrava – Svinov tramvaj č. 3, 4, 8, 9 /směr centrum/
- z ústředního autobusového nádraží tramvaj č. 4, 8, 9, 11, 12, 14 /směr Poruba/
- z hlavního nádraží ČD Ostrava tramvaj č. 8, 12 /směr centrum/
Výstupní zastávka Mariánské náměstí !

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(15,1MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.