Radiační ochrana, ionizující záření

Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření

Termín kurzu:
út 22.09.2020 - čt 24.09.2020
Volných míst:
9 z 15
Cena včetně DPH
6 534 Kč

Detaily kurzu

Název:
Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření
Termín:
út 22.09.2020 - čt 24.09.2020
Cena:
6 534 Kč vč. DPH
Místo konání:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Manažer:
Darina ŠABACKÁ, 724 217 370, d.sabacka@dtocz.cz
Garant:
Doc. RNDr. Jiří ŠVEC, CSc.
Rozsah:
3 dny
Lektoři:
Doc. RNDr. Jiří ŠVEC, CSc.
MUDr. Leopold TRDÝ
Ing. Miroslav SROKA
Ing. Jiří FILIP
MUDr. Olga BEZDĚKOVÁ
Ing. Jan KROPÁČEK
Mgr. Lukáš MACURA
Ing. Michal KOLÁČEK

Program:
Kurz je určen pro průmyslová a zdravotnická pracoviště s významnými a jednoduchými zdroji ionizujícího záření.

Výuka kurzu "Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření " zahrnuje
základy fyziky IZ, biologické účinky ionizujícího záření, radiační ochrana a legislativa, způsoby ochrany před IZ, dokumentace na pracovištích se ZIZ v průmyslu a ve zdravotnictví, radiační nehody a mimořádné události. Kontrolované pásmo, sledované pásmo, aplikovaná radiační ochrana v ČEZ - ÚJE, požadavky na držitele povolení ze strany SÚJB a ČEZ.

Časový program
● 1.den
8.00 - 8.30 hod. Prezence
8.30 - 9.15 hod. Zahájení kurzu, org. záležitosti, úvod do problematiky
9.15 - 17.00 hod. Přednášky

● 2.den
8.00 - 16.45 hod. Přednášky

● 3.den
8.00 - 16.45 hod. Přednášky, předání osvědčení o absolvování kurzu
od 16.45 hod. Společná konzultace

Závěrečná zkouška – bude konána na SÚJB-RC Ostrava, ( zde se účastník kurzu hlásí na zkoušku dle svých časových možností)
8.00 - 12.00 hod. Písemný test, ústní přezkoušení

Závěrečnou zkoušku mohou zájemci z řad účastníků kurzu složit pokud se ke zkoušce zaregistrují na SÚJB-RC Ostrava.
Přihlášku ke zkoušce zasílá organizátor akce na základě přihlášení do kurzu.
Na zkoušku je nutno předložit kolek v hodnotě 500 Kč a další náležitosti dle vyhl. 422/2016 Sb., §14 a §15 tj. potvrzení o délce praxe, neověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.


V případě dotazu nás neváhejte kontaktovat
● Darina Šabacká
724 217 370, d.sabacka@dtocz.cz
● Veronika Šlosárková
724 339 311, v.slosarkova@dtocz.cz
Poznámka:
Odborná příprava pracovníků pracovišť s významnými a jednoduchými ZIZ (Vyhl. 422/2016 Sb., §14 a §15) v průmyslových a lékařských aplikacích (vyjma pracovníků z radioterapeutických pracovišť), zajišťující soustavný dohled nad dodržování radiační ochrany a osoby řídící práce se ZIZ. V návaznosti na kurz mohou zájemci vykonat zkoušku zvláštní odborné způsobilosti. Výuka probíhá kombinovaným způsobem. Po úvodních tématech je další výuka vedena v sekcích dle odborného zaměření účastníků kurzu - aplikace ZIZ v průmyslu, defektoskopie, otevřené zářiče, aplikace ZIZ ve zdravotnictví s možným rozdělením na RTG a nukleární medicínu.


Účastníci kurzu "Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření " obdrží sborník učebních textů.

V ceně kurzu "Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření " jsou zahrnuty učební texty a malé občerstvení.

Místo konání
DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5, Ostrava – Mariánské Hory
Výstupní zastávka Mariánské náměstí !

Ubytování
Harmony Club Hotel Ostrava, 28. října 170, Ostrava-Mariánské Hory, tel.: 596 652 111 /5 minut pěšky od DTO CZ

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(15,7MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.