Sociální služby a zdravotnictví

Paliativní péče - kurz akreditovaný MPSV

další profesní vzdělávání pro Vás
Obsah:
•••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••• •••••••• •••••••••••••• •••••••• PŘIJĎTE SI K NÁM OSVOJIT POTŘEBNÉ ZNALOSTI K ZABEZPEČENÍ KOMPLEXNÍ, AKTIVNÍ A NA KVALITU ŽIVOTA ORIENTOVANOU PÉČI, ➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠ ➠➠➠ PROTOŽE CÍLEM PALIATIVNÍ PÉČE NENÍ NELÉČIT, ALE TIŠIT BOLEST, MÍRNIT TĚLESNÉ A DUŠEVNÍ UTRPENÍ A ZACHOVÁVAT DŮSTOJNOST PACIENTA •••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••• •••••••• •••••••••••••• •••••••• ➠➠➠ VZDĚLÁVACÍ KURZ JE AKREDITOVÁN MPSV CÍLEM VZDĚLÁVACÍHO KURZU JE: •••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••• •••••••• *➠ poskytnout širokou nabídku poznatků, které je možné aplikovat u všech pacientů a tím pacientům zmírnit nejen jejích bolest a další tělesná a duševní strádání, ale zachovat jim jejich důstojnost a v neposlední řadě poskytnou i podporu jejím blízkým *➠ absolvent se bude umět zorientovat v problematice paliativní péče, jak zvládnou a zajistit základní péči pacienta - zhodnotit jeho bolest a nastavit vhodná opatření, bude umět reagovat na změny ve stavu pacienta a uspokojit jeho potřeby *➠ prohloubí si komunikační dovednosti s klientem a jeho příbuznými, osvojí si schopnosti jak adekvátně reagovat v procesu umírání a smrti •••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• ••••• •••••••• •••• ••••• •••••• •••••• ••• VZDĚLÁVACÍ KURZ JE ZAKONČEN: •••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••• *➠ ověřením znalostí formou testu a praktické zkoušky (modelová situace) *➠ na základě úspěšného vykonání testu obdrží absolventi OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU s akreditací MPSV ČR OBSAHEM VZDĚLÁVACÍHO KURZU JE: •••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••• ••••• •••••••• S umírajícími pacienty se dnes setkává téměř ve všech zdravotnických a sociálních zařízeních a umět pečovat o lidi, kteří se blíží ke konci svého života se pro nás pečující stává základní součástí naši profesionální role. •••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• ••••• •••••••• •••• ••••• •••••• •••••• •••••• *➠ Seznámení s účastníky a úvod do problematiky Paliativní péče *➠ Základní péče a potřeby klientů *➠ Zásady komunikace s klienty a s rodinnými příslušníky *➠ Proces umírání a truchlení *➠ Shrnutí výukového tématického celku Paliativní péče *➠ Závěr vzdělávacího kurzu -shrnutí výukového tématického celku Paliativní péče •••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• ••••• ••••••
Lektoři:
Mgr. Eva ZWYRTKOVÁ
Poznámka:
VÝUKA V KURZU: 8:00 hod. - 14:30 hod. (prezence od 8:00 hod.) •••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••• ••••• KURZ JE URČEN: •••••••• •••••••• •••••••• ➠pracovníkům v sociálních službách – další vzdělávání (dle § 116 odst.9 Zákona o sociálních službách) ➠ sociálním pracovníkům (dle § 111 Zákona) ➠ vedoucím pracovníkům sociálních služeb (dle § 117a Zákona) ➠fyzickým osobám, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči (dle § 117a Zákona) •••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••• •••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• ••••• !!!! V PŘÍPADĚ VĚTŠÍHO POČTU ZÁJEMCŮ LZE KURZ USPOŘÁDAT PŘÍMO V MÍSTĚ OBJEDNATELE !!!! V ceně kurzu je zahrnuto malé občerstvení.
Cena kurzu:
970 Kč vč. DPH
Manažer akce:

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(6,5MB, *.pdf)

Stáhnout

(1,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.