Sociální služby a zdravotnictví

Paliativní péče - kurz akreditovaný MPSV

další profesní vzdělávání pro Vás
CÍLEM VZDĚLÁVACÍHO KURZU JE: poskytnout širokou nabídku poznatků, které je možné aplikovat u všech pacientů a tím pacientům zmírnit nejen jejích bolest a další tělesná a duševní strádání, ale zachovat jim jejich důstojnost.
Rozsah:
1 den, 8 hodin
Obsah:

PŘIJĎTE SI K NÁM OSVOJIT POTŘEBNÉ ZNALOSTI K ZABEZPEČENÍ KOMPLEXNÍ, AKTIVNÍ A NA KVALITU ŽIVOTA ORIENTOVANOU PÉČI, PROTOŽE CÍLEM PALIATIVNÍ PÉČE NENÍ NELÉČIT, ALE TIŠIT BOLEST, MÍRNIT TĚLESNÉ A DUŠEVNÍ UTRPENÍ A ZACHOVÁVAT DŮSTOJNOST PACIENTA

VZDĚLÁVACÍ KURZ JE AKREDITOVÁN MPSV

CÍLEM VZDĚLÁVACÍHO KURZU JE: poskytnout širokou nabídku poznatků, které je možné aplikovat u všech pacientů a tím pacientům zmírnit nejen jejích bolest a další tělesná a duševní strádání, ale zachovat jim jejich důstojnost a v neposlední řadě poskytnou i podporu jejím blízkým

absolvent se bude umět zorientovat v problematice paliativní péče, jak zvládnou a zajistit základní péči pacienta - zhodnotit jeho bolest a nastavit vhodná opatření, bude umět reagovat na změny ve stavu pacienta a uspokojit jeho potřeby

prohloubí si komunikační dovednosti s klientem a jeho příbuznými, osvojí si schopnosti jak adekvátně reagovat v procesu umírání a smrti

VZDĚLÁVACÍ KURZ JE ZAKONČEN:  ověřením znalostí formou testu a praktické zkoušky (modelová situace)

 na základě úspěšného vykonání testu obdrží absolventi OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU s akreditací MPSV ČR

OBSAHEM VZDĚLÁVACÍHO KURZU JE: S umírajícími pacienty se dnes setkává téměř ve všech zdravotnických a sociálních zařízeních a umět pečovat o lidi, kteří se blíží ke konci svého života se pro nás pečující stává základní součástí naši profesionální role Seznámení s účastníky a úvod do problematiky Paliativní péče  Základní péče a potřeby klientů  Zásady komunikace s klienty a s rodinnými příslušníky  Proces umírání a truchlení  Shrnutí výukového tématického celku Paliativní péče  Závěr vzdělávacího kurzu -shrnutí výukového tématického celku Paliativní péče.

Lektoři:
pod vedením zkušené lektorky s dlouholetou praxí
Poznámka:

VÝUKA V KURZU: 8:00 hod. - 14:30 hod. (prezence od 8:00 hod.)

KURZ JE URČEN:pracovníkům v sociálních službách

 další vzdělávání (dle § 116 odst.9 Zákona o sociálních službách)

sociálním pracovníkům (dle § 111 Zákona)

vedoucím pracovníkům sociálních služeb (dle § 117a Zákona)

fyzickým osobám, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči (dle § 117a Zákona

V PŘÍPADĚ VĚTŠÍHO POČTU ZÁJEMCŮ LZE KURZ USPOŘÁDAT PŘÍMO V MÍSTĚ OBJEDNATELE

V ceně kurzu je zahrnuto malé občerstvení.

Cena:
2 420 Kč vč. DPH

Katalogy vzdělávání ke stažení

Katalog Stáhnout

(4,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Logo partnera

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.