Lidské zdroje a personalistika

PERSONALISTA - HR MANAGER

UKONČENO AUTORIZAČNÍ ZKOUŠKOU NA PROFESNÍ ČINNOST PERSONALISTA
Termín kurzu:
pá 02.04.2021 - pá 25.06.2021
Cena včetně DPH
13 850 Kč

Detaily kurzu

Název:
PERSONALISTA - HR MANAGER
UKONČENO AUTORIZAČNÍ ZKOUŠKOU NA PROFESNÍ ČINNOST PERSONALISTA
Termín:
pá 02.04.2021 - pá 25.06.2021
Cena:
13 850 Kč vč. DPH
v ceně kurzu je autorizovaná zkouška dle NSK pro profesi Personalista
Místo konání:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Manažer:
Mgr. Jana Ivan
Garant:
Ing. Alan Vápeníček, CSc.
Rozsah:
1 x týdně
Lektoři:
dlouholetí odborníci na pozici HR ve významných firmách Moravskoslezského kraje
Program:
ODBORNÝ A TERMÍNOVÝ PROGRAM KURZU S DLOUHOLETOU TRADICÍ VÍCE NEŽ 15 LET.

Začátek každého soustředění od 9.00 - cca do 16.00 hod (první den od 8.30 hod). Výuka probíhá vždy v pátek po celý den a výjimečně ve čtvrtek.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ KURZU: Jen u nás se dozvíte, vždy něco navíc.
Přednášky a témata jsou aktualizovány podle současné legislativy a dnešních trendů v Personalistice!!!

1. přednáška - Orientace v pracovně právní a další příslušné legislativě

2. přednáška - Tvorba a spravování dokumentů v administrativně personální činnosti

3. přednáška - Vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO ve firmě

5. přednáška - Organizování vzdělávání zaměstnanců

6. přednáška - Zajišťování náborových činností

7. přednáška - Tvorba a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců

8. přednáška - Organizování kolektivního vyjednávání

Kurz je zakončen autorizační zkouškou, skládající se z písemného testu a ústní zkoušky.

ABSOLVENT VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU UMÍ APLIKOVAT VE SVÉ ČINNOSTI:
• personální strategii, její vypracování v systému ŘLZ, řízení a aplikaci v období změn
• výkonově řídit lidské zdroje a prezentovat je vedení společností a zaměstnancům
• nejmodernější trendy personálního řízení
• definovat a hodnotit pracovní pozici, navrhnout, plánovat systém odměňování, včetně benefitů ve fiktivní společnosti
• efektivně a účinně realizovat systém – náboru, vzdělávání, hodnocení, odměňování atd.
• definovat úroveň kompetencí a jejich hodnocení
• na modelových situacích řídit personální útvary jako lídry změn ve společnostech
• zhostit se úlohy manažera Lidských zdrojů v procesu řízení znalostí
• plánovat motivační programy v podnikové praxi – vč. jejich sestavení
• správné nastavení cílů auditu a výběr osob vhodných pro vedení a zpracování auditu
• plánovat, vést a řídit vliv firemní kultury, její formování na konkurenceschopnost organizace
• organizovat praktický nácvik vedení pohovoru se zaměstnanci
• plánovat a sestavit pracovní popis

KURZ DOPORUČUJEME VŠEM:
• specialistům personálních útvarů, kteří chtějí vybudovat moderní systém řízení lidských zdrojů
• pracovníkům personálního oddělení, kteří mají zájem o prohlubování znalostí v oblasti lidských zdrojů s možností získání certifikátu na tuto profesní činnost

INFORMACE PRO NEZAMĚSTNANÉ !!!
- Možnost úhrady kurzu přes Úřad práce v rámci zvolené rekvalifikace. Poradíme Vám !!!
Poznámka:
INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
dny konání kurzu pátek - vždy od 9.00 hod - cca do 16.00 hod (první den od 8:30 hod)

V případě nepříznivé situace ve společnosti, kurz proběhne ONLINE.

var. symbol: 32 42 21 00
IČO: 47666439
DIČ: CZ47666439
CENA:12 350 Kč
Nabízíme také možnost úhrady kurzu na splátky.

Po ukončení kurzu získá účastník: 2 certifikáty
- Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu
- Osvědčení o získání profesní kvalifikace "Personalista"

PLATBA:
Při bankovním převodu předložte u prezence kopii příkazu k úhradě.
Daňový doklad obdržíte u prezence, nebo následně poštou.

V CENĚ JE ZAHRNUTO:
- příprava výukového materiálu od lektorů
- výuka lektorů
- občerstvení
- NOTEBOOK si můžete přinést do výuky k dalším poznámkám ze zaslaného materiálu
- pro výuku budete potřebovat Zákoník práce, který si můžete zakoupit v prodejně norem v přízemí DTO CZ s.r.o.

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(6,5MB, *.pdf)

Stáhnout

(1,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.