Lidské zdroje a personalistika

PERSONALISTA/PERSONALISTKA - MANAŽER LIDSKÝCH ZDROJŮ

UKONČENO AUTORIZAČNÍ ZKOUŠKOU NA PROFESNÍ ČINNOST PERSONALISTA
Cena včetně DPH
19 850 Kč

Detaily kurzu

Název:
PERSONALISTA/PERSONALISTKA - MANAŽER LIDSKÝCH ZDROJŮ
UKONČENO AUTORIZAČNÍ ZKOUŠKOU NA PROFESNÍ ČINNOST PERSONALISTA
Cena:
19 850 Kč vč. DPH
velmi výhodná, trvalá cena dlouhodobého kurzu
Místo konání:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Manažer:
Mgr. Jana Ivan
Garant:
prof. Ing. Růžena Petříková , CSc., ředitelka DTO CZ, s.r.o.
Rozsah:
1 - 2 x týdně
Lektoři:
prof. Ing. Růžena Petříková, CSc., odborný garant kurzu, specialista na problematiku
s kolektivem uznávaných špičkových odborníků v dané oblasti jak v ČR, tak u mezinárodních společností
Ing. Alan Vápeníček, CSc., certifikovaný lektor a poradce v oblasti personalistiky
Ing. Lucie Baranová, specialista v personalistice
PhDr. Ivana Seberová, psychologické poradenství a diagnostika, psychoterapie
Jitka Prokopová, MBA, specialista na personální audit, zkušený lektor
Ing. Lumír Pektor, lektor a konzultant v oblasti personalistiky
Mgr. Tomáš Chlebus - právník, specialista na pracovněprávní vztahy
Ing. Kateřina Němčíková - DEKRA certification, s.r.o.
Ing. Šárka Janků, PhD. - poradce a hodnotitelka CSR, Společenská odpovědnost organizace
Program:
ODBORNÝ A TERMÍNOVÝ PROGRAM:

začátek každého soustředění od 9.00 - cca do 16.00 hod (první den od 8.30 hod). Výuka probíhá vždy v pátek po celý den a výjimečně ve čtvrtek.

OBSAH KURZU: Přednášky a témata jsme aktualizovali dle současné legislativy a dnešních trendů
Termíny jednotlivých přednášek brzy doplníme.

1. přednáška - Úvod do problematiky řízení lidských zdrojů
2. přednáška - Konflikty v práci - řízení a moderace
3. přednáška - Týmová práce a efektivní komunikace
4. přednáška - Vedení a motivace zaměstnanců
5. přednáška - Orientace v pracovně právních vztazích
6. přednáška - Moderní marketing a PR v ŘLZ, využití facebooku, google ads.
7. přednáška - Proces náboru nových zaměstnanců
8. přednáška - Práce s talenty, spolupráce se školami, specifika práce s mladou generací
9. přednáška - Psychologie v rukou HR managera
10. přednáška - BOZP a PO se zaměřením na personalistiku
11. přednáška - Hodnocení zaměstnanců a vedení hodnotících pohovorů
12. přednáška - Stres a vyhoření v pozici HR Managera
13. přenáška - GDPR se zaměřením na personalistiku
14. přednáška - Pracovní pohovory v klidu a s nadhledem
15. přednáška - Odhalování manipulace, asertivní jednání
16. přednáška - Agenturní práce a zaměstnávání cizinců


Kurz je zakončen autorizační zkouškou: písemný test, ústní zkouška.

PROFIL ABSOLVENTA PO UKONČENÍ KURZU :

ABSOLVENT VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU UMÍ APLIKOVAT VE SVÉ ČINNOSTI:
• personální strategii, její vypracování v systému ŘLZ, řízení a aplikaci v období změn
• výkonově řídit lidské zdroje a prezentovat je vedení společností a zaměstnancům
• nejmodernější trendy personálního řízení
• definovat a hodnotit pracovní pozici, navrhnout, plánovat systém odměňování, vč benefitů ve fiktivní společnosti
• efektivně a účinně realizovat systém – náboru, vzdělávání, hodnocení, odměňování atd.
• definovat úroveň kompetencí a jejich hodnocení
• na modelových situacích řídit personální útvary jako lídry změn ve společnostech
• zhostit se úlohy manažera Lidských zdrojů v procesu řízení znalostí
• plánovat motivační programy v podnikové praxi – vč. jejich sestavení
• správné nastavení cílů auditu a výběr osob vhodných pro vedení a zpracování auditu
• plánovat, vést a řídit vliv firemní kultury, její formování na konkurenceschopnost organizace
• organizovat praktický nácvik vedení pohovoru se zaměstnanci
• plánovat a sestavit pracovní popis

KURZ DOPORUČUJEME VŠEM:
• personálním ředitelům, HR manažerům
• majitelům firem a ředitelům společností
• specialistům personálních útvarů, kteří chtějí vybudovat moderní systém řízení lidských zdrojů
• a všem pracovníkům personálního oddělení, kteří mají zájem o prohlubování znalostí v oblasti lidských zdrojů s možností získání certifikátu na tuto profesní činnost

DŮLEŽITÁ INFORMACE - DOPORUČUJEME SVŮJ ZÁJEM UPLATNĚTE VČAS u přísl. ÚP:

INFORMACE PRO NEZAMĚSTNANÉ !!!

- Možnost úhrady kurzu přes Úřad práce v rámci zvolené rekvalifikace. Poradíme Vám !!!
Poznámka:
INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
(dny konání kurzu čtvrtek, pátek)
v termínech v osnově vždy od 9.00 hod - cca do 16.00 hod (první den od 8:30 hod)

var. symbol: 32 42
IČ: 47666439
DIČ: CZ47666439
CENA: celého kurzu je velmi zvýhodněná a dostupná široké veřejnosti. Možnost úhrady kurzu na splátky.
Po ukončení kurzu získá účastník: Osvědčení o rekvalifikaci akreditovaného vzdělávacího programu + certifikát na profesní činnost Personalista.

PLATBA:
Při bankovním převodu předložte u prezence kopii příkazu k úhradě.
Daňový doklad obdržíte u prezence, nebo následně poštou.

V CENĚ JE ZAHRNUTO:
- příprava výukového materiálu od lektorů
- výuka lektorů

- VÝUKOVÉ MATERIÁLY VÁM BUDEME S PŘEDSTIHEM ZASÍLAT V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ, před jednotlivými přednáškami
- NOTEBOOK si můžete přinést do výuky k dalším poznámkám ze zaslaného materiálu
- pro výuku budete potřebovat Zákoník práce, který si můžete zakoupit v prodejně norem v přízemí DTO CZ s.r.o.


DALŠÍ INFORMACE:
- Řádně vyplněnou webovou závaznou přihlášku zašlete prosím na adresu DTO CZ, abychom Vám mohli zaslat výukové materiály již k první přednášce - nejpozději však dva dny před termínem výuky (POZOR ! kurz je počtem účastníků limitován)

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(15,7MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.