Ekologie, EMS

PODNIKOVÝ EKOLOG

Cena včetně DPH
30 855 Kč

Detaily kurzu

Název:
PODNIKOVÝ EKOLOG
Cena:
30 855 Kč vč. DPH
Místo konání:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Manažer:
Ing. Gabriela Kašoková, 595 620 154, g.kasokova@dtocz.cz
Garant:
Ing. Kateřina Němčíková
Rozsah:
17 dnů, 128 hodin
Lektoři:
Ing. Jana Bouchalová
Ing. Kateřina Němčíková
Ing. Bohuslav Novák
Ing. Jana Kodymová, Ph.D.
Ing. Tomáš Bouchal, Ph.D.
Program:
Rekvalifikační kurz Podnikový ekolog je určen pro pracovníky organizací, kteří zajišťují řízení environmentálního managementu, jsou na pozici firemního ekologa, popř. pro všechny pracovníky, kteří si chtějí zvýšit podvědomí a požadavky v oblasti ochrany životního prostředí.

Z obsahu kurzu Podnikový ekolog:
1. modul: Úvod do environmentálního managementu (termín )
2. modul: Environmentální legislativa (termín )
3. modul: Environmentální a prevenční programy (termín )
4. modul: Manažerské nástroje a dovednosti pro EMS (termín )

Zkoušky


Z obsahu kurzu "Úvod do environmentálního managementu":
Úvod do problematiky životního prostředí (základní pojmy a zásady ochrany životního prostředí)
Úvod do EMS - environmentální systém managementu
Struktura právních norem v ČR, základní environmentální legislativa, správní řád, výkon státní správy
Základní požadavky EMS dle normy ČSN EN ISO 14001
Úvodní environmentální přezkoumání dle ISO 14004
Program environmentálního samohodnocení - ESAP (úvodní přezkoumání), postupy měření a hodnocení environmentálních dopadů
Metody identifikace a hodnocení významnosti environmentálních dopadů a aspektů
Hodnocení environmentálního profilu dle ISO 14031 a 14032 a hodnocení environmentální výkonnosti

Z obsahu kurzu "Environmentální legislativa":
Řízení agendy ekologie
Nakládání s vodami o ochrana vod
Nakládání s odpady, obaly
Nakládání s chemickými látkami (NCHLS)
Prevence závažných havárií (PZH)
Ochrana ovzduší
Ekologická újma (EÚ)

Z obsahu kurzu "Environmentální a prevenční programy":
Metody a postupy pro zaznamenávání úsudků o environmentálních jevech
Manipulace, skladování a přeprava nebezpečných látek
Hospodaření s energií
Integrovaná prevence (IPPC)
Integrovaný registr znečišťování (IRZ)
Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP)
Management rizik
Havarijní připravenost a havarijní plánování (HP)

Z obsahu kurzu "Manažerské nástroje a dovednosti pro EMS":
Normy pro systémy environmentálního managementu, vztahy k jiným systémům managementu
Mezinárodní normalizační aktivity a EMAS
Základy systémů managementu (druhy systémů managementu, metody managementu, politiky organizace, organizační struktury)
Organizační, rozhodovací, informační a komunikační struktury
Struktura systému environmentálního managementu (plánování, dokumentace, provoz systémů managementu)
Kontrola a měření
Zavádění procesního přístupu
Posuzování vlivů na životní prostředí
Poznámka:
V ceně kurzu Podnikový ekolog jsou zahrnuty učební a pracovní texty, pomůcky a malé občerstvení.
Doporučujeme si sebou do výuky přinést normy ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN EN ISO 19011.

Na závěr kurzu Podnikový obdrží účastníci osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu a získají možnost přihlásit se k personální certifikaci na funkci Manažer EMS, případně Auditor EMS.

Prezence: 7:30 - 8:00 hod.
Výuka první až předposlední den modulu: 8:00 - 16:00 hod.
Výuka poslední den: 8:00 - 14:00 hod.

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(15,1MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.