Ekologie, EMS

Podnikový ekolog

Obsah:
Rekvalifikační kurz Podnikový ekolog je určen pro pracovníky organizací, kteří zajišťují řízení environmentálního managementu, jsou na pozici firemního ekologa, popř. pro všechny pracovníky, kteří si chtějí zvýšit podvědomí a požadavky v oblasti ochrany životního prostředí. Z obsahu kurzu Podnikový ekolog: 1. modul: Úvod do environmentálního managementu (termín 20.- 22. dubna 2020) 2. modul: Environmentální legislativa (termín 18. - 22. května 2020) 3. modul: Environmentální a prevenční programy (termín 16. - 17. června 2020) Zkoušky 18. června 2020 Z obsahu kurzu "Úvod do environmentálního managementu": Úvod do problematiky životního prostředí (základní pojmy a zásady ochrany životního prostředí) Základní požadavky EMS dle normy ČSN EN ISO 14001 Registr environmentálních aspektů, dopadů Zpracování plánů, koncepcí a opatření v oblasti životního prostředí Struktura environmentálního managementu Z obsahu kurzu "Environmentální legislativa": Řízení agendy ekologie Struktura právních norem v ČR Správní řád Nakládání s vodami o ochrana vod Nakládání s odpady, obaly Nakládání s chemickými látkami (NCHLS) Prevence závažných havárií (PZH) Ochrana ovzduší Ekologická újma (EÚ) Z obsahu kurzu "Environmentální a prevenční programy": Integrovaná prevence a omezování znečišťování (IPPC) Integrovaný registr znečišťování (IRZ) Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) Posuzování vlivů na životní prostředí Mezinárodní normalizační aktivity a EMAS Normy v oblasti ochrany životního prostředí Energetický audit
Lektoři:
Ing. Kateřina Němčíková Ing. Bohuslav Novák Ing. Jana Kodymová, Ph.D. Ing. Marcela Svobodová
Poznámka:
V ceně kurzu Podnikový ekolog jsou zahrnuty učební a pracovní texty, pomůcky a malé občerstvení. Doporučujeme si sebou do výuky přinést normy ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN EN ISO 19011:2019. Na závěr kurzu Podnikový obdrží účastníci osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu a získají možnost přihlásit se k personální certifikaci na funkci Manažer EMS, případně Auditor EMS. Prezence: 7:30 - 8:00 hod. Výuka: 8:00 - 16:00 hod.
Cena kurzu:
24 200 Kč vč. DPH
Manažer akce:
Ing. Gabriela Kašoková
602 491 061
g.kasokova@dtocz.cz

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(6,2MB, *.pdf)

Stáhnout

(1,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.