Účetnictví, daně, mzdy

POSTUPY ÚČTOVÁNÍ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2020 U NESTÁTNÍCH NEZISK. ORG.

Je zaměřen i pro právnické osoby, které mají povinnost účtovat podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
Cena včetně DPH
1 452 Kč

Detaily kurzu

Název:
POSTUPY ÚČTOVÁNÍ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2020 U NESTÁTNÍCH NEZISK. ORG.
Je zaměřen i pro právnické osoby, které mají povinnost účtovat podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
Termín:
čt 05.11.2020
Cena:
1 452 Kč vč. DPH
každý účastník obdrží potvrzení
Místo konání:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Manažer:
Mgr. Jana IVAN, Tel. : 724 211 606, email: jana.ivan@dtocz.cz
Garant:
Ing. Dagmar Beránková
Rozsah:
5 hodin
Lektoři:
Ing. Dagmar Beránková: je metodik účetnictví a daní, auditorka a daňová poradkyně. Absolvovala Vysokou školu báňskou a má dlouholetou praxi v ekonomických a účetních odděleních různých typů firem. Je současně soudní znalkyní v oboru účetnictví a bilanční účetní 2. stupně. Jako daňová poradkyně působí od roku 1995. Je vedoucím pracovníkem společnosti Daně a audit s.r.o. založené v roce 1996.
Program:
Určeno:
Pro vedoucí nebo ekonomické pracovníky a účetní nestátních neziskových organizací, a to spolků, nadací a nadačních fondů, ústavů a obecně prospěšných společností, církví a náboženských společností, politických stran a některých specifických účetních jednotek jako profesních komor, honebních společenstev a dalších.

Je zaměřen i pro právnické osoby, které mají povinnost účtovat podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Seminář je určen i pracovníkům veřejné správy, kteří rozhodují o přidělení dotací či kontrolují jejich čerpání a využití.

Prezence: 8.30 hodin
Začátek semináře: 9.00 hodin
Konec semináře: 13.00 hodin, poté následuje diskuse

Obsah semináře:

I. Rekapitulace potřebných předpisů pro neziskové organizace (veřejně prospěšné poplatníky):

II. Sestavení přiznání k dani z příjmu:

III. Audity

IV. Účetní závěrka při vedení jednoduchého účetnictví:

V. Dotazy a diskuze

§7 Vedení účetnictví

Vzájemné zúčtování
§9 Rozsah vedení účetnictví
19 Rozvahový den
§25 Oceňování

§29 - Inventarizace (fyzická, dokladová a tzv. kombinovaná)
Manka a přebytky (pozor na daňové dopady, stejně jako u fyzické likvidace zásob, škody)

Inventarizační protokol pokladní hotovosti:
Inventurní rozdíly v zásobách – manko do normy – příklady norem

Nový občanský zákoník, účinný od 1. 1. 2014
Uzavírání smluv
Promlčení (promlčecí lhůta)

Uznání dluhu
Zápůjčka, výpůjčka, výprosa, úvěr
Vznik, změna a zánik závazků

Změny v osobě věřitele nebo dlužníka
Jiné způsoby zániku závazků

Účetní případy
3.1. Časové rozlišení, dohadné účty
3.2. Členské příspěvky
3.3. Dotace
3.4. Účtování přijatých darů
3.5. Jmění a fondy
Možnost tvorby fondů

Rezervy a opravné položky
3.6. Účtování veřejné sbírky

Poznámka:
INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

1. Účastníci obdrží výukové materiály, příklady a texty v tištěné podobě
2. Daňový doklad obdrží účastník při prezenci, případně je možno zaplatit semináře hotově
3. Závaznou přihlášku, včas vyplňte prostřednictvím web stránek
4. Platbu proveďte: KB Ostrava č. ú. 64804761/0100 variabilní symbol 32 01 2016
Cena kurzu je 1200 Kč + 21% DPH.
IČ: 47666439 DIČ: CZ47666439

Adresa:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, 28 Ostrava 9

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(15,7MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.