Účetnictví, daně, mzdy

PŘÍPRAVA NA ÚČETNÍ ZÁVĚRKU ROKU 2020

PŘIPRAVTE SE VČAS NA ÚČETNÍ ZÁVĚRKU!!!
Cena včetně DPH
1 452 Kč

Detaily kurzu

Název:
PŘÍPRAVA NA ÚČETNÍ ZÁVĚRKU ROKU 2020
PŘIPRAVTE SE VČAS NA ÚČETNÍ ZÁVĚRKU!!!
Termín:
út 01.12.2020
Cena:
1 452 Kč vč. DPH
každý účastník obdrží certifikát!!!
Místo konání:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Manažer:
Mgr. Jana Ivan, tel.: 724 211 606
Garant:
Květoslava Novotná
Rozsah:
5 hodin
Lektoři:
Květoslava Novotná - pracuje jako daňová poradkyně a je majitelkou účetní firmy v Brně. V oboru účetnictví a daňového poradenství má mnohaletou praxi a více než 10 let přednáší na odborné vysoké škole. Pravidelně se věnuje lektorské činnosti v uvedených oblastech.
Program:
Časový rozvrh:
8.30 hodin - 9.00 hodin: prezence
9.00 hodin - 13.00 hodin: odborný program

Obsah semináře:" Bude aktualizován dle nejnovější legislativy"

- Přípravné uzávěrkové práce, harmonogram prací.
- Inventarizace dle zákona o účetnictví, doložení podle jednotlivých složek majetku a závazků, náležitosti inventurních soupisů, vznik a vypořádání inventarizačních rozdílů. Protokolární likvidace zásob.
- Opravné položky k pohledávkám, odpis pohledávek.
- Zápočty pohledávek a závazků, promlčení, právní zánik.
- Časové rozlišení nákladů, výnosů, příjmů a výdajů. Dohadné pohledávky a závazky.
- Odpisy majetku v účetnictví. Daňové odpisy.
- Rozbor nákladů a výnosů z pohledu daňové znatelnosti - podklady k přiznání DPPO za rok 2019
- Zaúčtování daně splatné a odložené, výsledek hospodaření před zdaněním a po zdanění.
- Metodika oprav chyb minulých období.
- Nejnovější interpretace NÚR
- Důležité pokyny a sdělení Ministerstva financí.
- Příklady z judikatury NSS
- Dotazy

Poznámka:
Platbu proveďte:
Ve prospěch účtu č. 64 80 47 61/0100 KB Ostrava
var. symbol: 32 01 20 06
IČ: 47666439
DIČ: CZ47666439
Cena: 1.200 Kč + 21% DPH = 1.452,- Kč
Při bankovním převodu předložte u prezence kopii příkazu k úhradě. Daňový doklad obdržíte u prezence nebo
následně poštou

V CENĚ JE ZAHRNUTO:
- příprava výukového materiálu od lektora - Výukové materiály budou upraveny na aktuální novinky pro dané téma
- tisk materiálů
- výuka lektora
- občerstvení v průběhu semináře

DALŠÍ INFORMACE:
Řádně vyplněnou webovou závaznou přihlášku zašlete prosím na adresu DTO CZ. Výukové materiály obdržíte u prezence.


JAK SE K NÁM DOSTANETE:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava – Mariánské Hory

- z nádraží ČD Ostrava – Svinov tramvaj č. 3, 4, 8, 9 /směr centrum/
- z ústředního autobusového nádraží tramvaj č. 4, 8, 9 /směr Poruba/
- z ústředního autobusového nádraží tramvaj č. 11 /směr Zábřeh/, 12 /směr Dubina/
- z hlavního nádraží ČD Ostrava tramvaj č. 8, 12 /směr centrum/
• Výstupní zastávka Mariánské náměstí!

MOŽNOST PARKOVÁNÍ PŘÍMO PŘED BUDOVOU DTO CZ (omezený počet míst) NEBO U OC FUTURUM (cca 5 min. pěšky), nebo u supermarketu Billa (cca 2 min. pěšky).

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(15,7MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.