Technické profese a technická zařízení

Prohlášení o shodě

Bezpečnost strojních zařízení a odpovědnost výrobce doložená vydáním ES prohlášení o shodě.
Cena včetně DPH
2 299 Kč

Detaily kurzu

Název:
Prohlášení o shodě
Bezpečnost strojních zařízení a odpovědnost výrobce doložená vydáním ES prohlášení o shodě.
Cena:
2 299 Kč vč. DPH
Místo konání:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Manažer:
Darina ŠABACKÁ, 724 217 370, d.sabacka@dtocz.cz
Garant:
Dr. Ing. Pavel Skalík
Rozsah:
8 vyučovacích hodin
Lektoři:
Dr. Ing. Pavel Skalík
Program:
Prezence od 8:00, zahájení výuky v 8:30.

Kurz poskytne informace o postupech, které musí organizace realizovat při vystavování ES Prohlášení o shodě na své produkty se zaměřením na strojní zařízení, včetně seznámení s legislativními požadavky a důsledky při jejich nesplnění.
Účastníci se seznámí také s požadavky jaké ES prohlášení vyžadovat od svých dodavatelů a jaké jsou nejčastější chyby při vystavení ES prohlášení o shodě, včetně jejich právních důsledků.

Obsah:
- Technická harmonizace a normalizace v EU – Strojní zařízení - Legislativa EU a ČR, zákon č. 22/1997 Sb.,
směrnice EU 2006/42/ES, související směrnice a harmonizované normy (Normy typu A, B, C)
- Posuzování shody v ČR - zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění a s
ním související nařízení vlády a zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání
na trh.
- Technické požadavky na strojní zařízení dle směrnice 2006/42/ES, NV 176/2008 Sb. (technická
dokumentace,ES prohlášení o shodě)
- Posouzení rizika strojního zařízení dle ČSN EN ISO 12100 - Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné
zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika ( požadavky na analýzu rizik, postup analýzy)
- Analýza rizik , Posouzení rizika strojního zařízení dle ČSN EN ISO 12100 - příklady metod (odhad rizika,
zhodnocení rizika, snížení rizika)
- Provozovaná strojní zařízení – požadavky legislativy vztahující se na provoz strojních zařízení - předpisy,
dokumentace, kontroly a revize (např. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.)
- diskuze
Poznámka:
Cílem je informovat přítomné o základních znalostech, právech a povinnostech týkajících se výrobců a uživatelů strojních zařízení, popřípadě zplnomocněných osob výrobců a hospodářských subjektů.
Seminář je určen pro vrcholový, střední i výrobní management.

Prezence od 8:00, zahájení výuky v 8:30.
V ceně jsou zahrnuty stručné výukové materiály a malé občerstvení

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat
Darina Šabacká 724 217 370, d.sabacka@dtocz.cz
Veronika Šlosárková 724 339 311, v.slosarkova@dtocz.cz

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(15,7MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.