Plasty - výroba a zpracování

První pomoc pro "PLASTIKÁŘE"

Obsah:
Školení v rozsahu 4 hodin má za cíl seznámit posluchače s postupy laické první pomoci u život ohrožujících stavů. Obsahem bude nejen základní neodkladná resuscitace, ošetření postiženého v bezvědomí a zástava krvácení,ale vzhledem ke specializaci posluchačů také ošetření popálenin a otravy zplodinami hoření plastů. Obsah kurzu: 1) Úvod - představení lektora, seznámení s obsahem a smyslem školení 2) Teoretický základ pro ošetření postiženého v bezvědomí (možné příčiny, ošetření) 3) Teoretický základ pro rozpoznání náhlé zástavy oběhu a resuscitaci 4) Praktický nácvik ošetření postiženého v bezvědomí, resuscitace 5) Blok teorie a praktického nácviku dle specializace školených osob, u každé specializace zde bude probrána zástava krvácení • popáleniny • intoxikace produkty hoření plastů (důraz na vlastní bezpečnost: produkty hoření plastů jsou vysoce toxické) 6) Prostor pro opakování jednotlivých úkonů, další dotazování, dle zájmu posluchačů hlubší vysvětlení vybrané problematiky 7) Závěr - hodnocení průběhu školení, přínosu pro posluchače...
Lektoři:
Lektory jednotlivých školení jsou profesionální zdravotničtí záchranáři.
Poznámka:
Prezence od 8:15, výuka zahájena v 8:30. V ceně je zahrnuto malé občerstvení po celou dobu akce a stručné výukové materiály. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat - Darina Šabacká 724 217 370, d.sabacka@dtocz.cz - Veronika Šlosárková 724 339 311,v.slosarkova@dtocz.cz
Cena kurzu:
605 Kč vč. DPH
Manažer akce:

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(6,5MB, *.pdf)

Stáhnout

(1,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.