Sociální služby a zdravotnictví

REHABILITAČNÍ OŠETŘOVÁNÍ V PRAXI SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Kurz akreditovaný MPSV ČR
Obsah:
Výuka: 8:30 hod. - 15:30 hod. (prezence od 8:00 hod.) Obsahová struktura * Seznámení s obsahem kurzu * Rehabilitace – fyzioterapie, ergoterapie * Rehabilitační prostředky pro ošetřování * Imobilita, sekundární změny, komplikace a jejich prevence * Polohování, nácvik sedu a stoje, přesuny mimo lůžko a na i z invalidního vozíku, nácvik lokomoce – chůze, jízda na invalidním vozíku * Aktivní pohyb – kondiční cvičení, cvičení je zaměřeno na udržení rozsahu pohybu v kloubech, na správné držení těla, na nácvik obratnosti a koordinace * Rozdělení pohybu dle věku a postižení, dechová gymnastika * Kompenzační pomůcky: pomůcky umožňující sebeobsluhu, pomůcky umožňující resocializaci, úpravy prostředí Závěr kurzu – ověření znalostí /výstupní test/
Lektoři:
Bc. Dobromila Kristofory
Poznámka:
Cílové kompetence Hlavním cílem je komplexní příprava pracovníků, kteří pracují nebo se chystají pracovat v zařízeních poskytujících aktivizační, pohybové a rehabilitační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Účastník kurzu získá a prohloubí si dovednosti v oblasti aktivizačních činností vedoucích k rozvoji nebo udržení schopností klienta. Naučí se posilovat životní aktivizaci a kompetenci klientů, zvládne konkrétní postupy vedoucí k aktivizaci klienta. Kurz je zakončen ověřením znalostí formou testu. Na základě úspěšného vykonání testu obdrží absolventi OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU s akreditací MPSV ČR. Určeno: **pracovníkům v sociálních službách – další vzdělávání (dle § 116 odst.9 Zákona o sociálních službách) **sociálním pracovníkům (dle § 111 Zákona) **vedoucím pracovníkům sociálních služeb (dle § 117a Zákona) **fyzickým osobám, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči (dle § 117a Zákona) V případě většího počtu zájemců lze kurz uspořádat přímo v místě objednatele.
Cena kurzu:
970 Kč vč. DPH
Poznámka: Dlouhodobě stanovená a velmi výhodná cena
Manažer akce:

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(6,5MB, *.pdf)

Stáhnout

(1,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.