Technické profese a technická zařízení

Revizní techniky vyhrazených tlakových zařízení-TNS

– provozované tlakové nádoby stabilní
Cena včetně DPH
4 477 Kč

Detaily kurzu

Název:
Revizní techniky vyhrazených tlakových zařízení-TNS
– provozované tlakové nádoby stabilní
Cena:
4 477 Kč vč. DPH
cena včetně ubytování
Místo konání:
Hotel Prosper, Čeladná 246, 739 12
Manažer:
Darina ŠABACKÁ, 724 217 370, d.sabacka@dtocz.cz
Garant:
Ing. Jaromír HOLAŇ
Rozsah:
2 dny
Lektoři:
Ing. Jaromír Holaň
Program:
10:00 - 10:15 prezence

Obsah kurzu Revizní techniky vyhrazených tlakových zařízení-TNS
● Zákonné předpisy pro provoz tlakových zařízení
- zákon 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce zákon 251/2005 Sb. o inspekci práce
- vyhláška 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
- vyhláška 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
- zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
- NV 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh
- NV 119/2016 Sb. o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh ve znění pozdějších
- NV 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
- zákon 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků
● Druhy pracovních tekutin
● Výstroj tlakových nádob dle ČSN 690010-5.2, ČSN EN 764-7
● Provoz tlakových nádob stabilních dle ČSN 690012
- názvosloví, obecná charakteristika a rozdělení TNS
- základní výstroj, bezpečnostní výstroj a příslušenství TNS
- podmínky pro uvádění TNS do provozu
- postup při uvádění TNS do provozu
- pravidelný provoz TNS
- provoz TNS za mimořádných podmínek
- odstavení TNS z provozu
- nádoby na kapalný chlór
- podmínky pro provádění oprav TNS
- údržba a čištění TNS
- opravy a rekonstrukce nádob
- umístění nádob
● Revize a zkoušky tlakových nádob stabilních
- výchozí revize, provozní revize, vnitřní revize
- zkouška těsnosti, tlaková zkouška
- revizní záznamy
- revizní technik a jeho povinnosti
● Obsluha tlakových nádob stabilních
- povinnosti obsluhy, povinnosti osoby zodpovědné za provoz TNS
- povinnosti provozovatele TNS, školení a ověřování znalostí obsluh
● Dokumentace k provozovaným tlakovým nádobám
● Rizika vznikající při provozu TNS
● Obsah jednotlivých revizních zpráv podle druhu provedené revize nebo zkoušky
● Řešení otázek ke zkouškám
Poznámka:
Tento kurz jsme připravili podle Vašich námětů, které jste uvedli v anketních lístcích na závěr kurzů pořádaných v DTO CZ.
Je zaměřen na legislativu, jak napsat revizní zprávu, jak na testové otázky u zkoušek a v diskusi se podělit o informace i o problémy, které je nezbytné řešit právě v současné době.

Časový program kurzu:
Úterý 4. prosince 2018
10:00 - 10:15 prezence
10:15 - 12:00 odborné přednášky
12:00 - 13:00 oběd
13:00 - 18:00 odborné přednášky
19:00 diskuse k praktickým zkušenostem

Středa 5. prosince 2018
9:00 - 13:00 odborné přednášky, závěrečná diskuse
13:00 zakončení kurzu

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat
● Darina Šabacká 724 217 370, d.sabacka@dtocz.cz
● Veronika Šlosárková 724 339 311,v.slosarkova@dtocz.cz


Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(15,7MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.