Kvalita a automotive

Řízení rizik v automobilovém průmyslu dle harmonizace VDA/AIAG

Risk management
Termín kurzu:
po 05.10.2020 - út 06.10.2020
Cena včetně DPH
6 050 Kč

Detaily kurzu

Název:
Řízení rizik v automobilovém průmyslu dle harmonizace VDA/AIAG
Risk management
Termín:
po 05.10.2020 - út 06.10.2020
Cena:
6 050 Kč vč. DPH
Místo konání:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Manažer:
Helena Ličková, +420 595 620 113, +420 606 638 548, email: h.lickova@dtocz.cz
Garant:
Dr. Ing. Petr Řeháček
Rozsah:
2 dny
Lektoři:
Dr. Ing. Petr Řeháček
Program:
Kurz jeurčen pro manažery, vedoucí pracovníky, auditory, procesní a systémové inženýry, techniky a inženýry kvality a všechny další, kteří se podílejí na identifikaci, hodnocení a řízení rizik.
Cílem je seznámit a naučit každého účastníka kurzu, aby se řízení rizik stalo součástí odpovědného řízení každého pracovníka v organizaci.

Z obsahu kurzu Řízení rizik v automobilovém průmyslu dle harmonizace VDA/AIAG:

 • Interní rizika (metodika dle McKinsey)
 • Externí rizika (metody SWOT, PEST aj.)
 • 2-kriteriální, 3-kriteriální a vícekriteriální hodnocení rizik dle RPN a dle maticového přístupu VDA/AIAG
 • Identifikace, hodnocení, řízení a monitorování rizik
 • Hodnocení rizik v oblasti – strategické, marketingové, obchodní, finanční, personální, rizika spojená s inovacemi, s řízením kvality, rizika při zavádění nových technologií aj.
 • Typologie rizik
 • Řízení rizik dle UNIDO (studie proveditelnosti, vyrobitelnosti, realizovatelnosti, zajistitelnosti)
 • Procesní přístup v rámci řízení rizik v automobilovém průmyslu
  • Identifikace rizika
  • Hodnocení rizika
  • Řízení rizika a jejich strategie
   • Strategie „VYVAROVÁNÍ“ se riziku
   • Strategie „UDRŽENÍ“ stávající míry rizika
   • Strategie „REDUKCE“ rizika
   • Strategie „PŘENOS“ (transfer) rizika
   • Strategie „VYUŽITÍ“ rizika
  • Monitorování rizika
 • FMEA dle maticového přístupu VDA/AIAG:
  • 1. Plánování a příprava
  • 2. Analýza struktury
  • 3. Analýza funkcí
  • 4. Analýza selhání
  • 5. Analýza rizik
  • 6. Optimalizace
  • 7. Dokumentování výsledků
 • Havarijní plány a příčiny vzniku rizik
 • Standardy pro řízení rizik
 • Opatření k minimalizaci a k optimalizaci rizik
 • Techniky a nástroje pro řízení rizik (3x5xPROČ, Root Cause Analysis, metoda CPM – Critical Path Method, metoda PERT - Program Evaluation and Review Technique atd.)
 • Procesní přístup v rámci řízení rizik (např. dle PPAP, APQP, ETA, FTA, FMEA dle VDA/AIAG, 8D Report, What-If Analysis apod.)
Poznámka:
Prezence: 7.45 - 8.00 hodin
Výuka: 8.00 - 15.30 hodin

V ceně kurzu jsou zahrnuty podpůrné učební texty, publikace P3M a malé občerstvení.

Na závěr kurzu Řízení rizik v automobilovém průmyslu obdrží účastníci osvědčení o absolvování.

AKCI PRO VÁS PŘIPRAVÍME I NA KLÍČ

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(15,7MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.