Kvalita a automotive

Řízení rizik

v datech a v souvislostech s ISO 9001:2015
Obsah:
Proč si vybrat kurz Řízení rizik? Jedná se o kurz určený manažerům, vedoucím pracovníkům, projektovým manažerům a auditorům, jejichž úloha spočívá i v řízení rizik, které patří k neodmyslitelné oblasti v řízení. Kurz Řízení rizik je zaměřen na změnu firemních systémů, které budou ovlivněny revizí standardu ISO 9001:2015, který je hlavně zaměřen na management rizik a management projektů. Cílem kurzu je seznámit, přesvědčit a naučit, aby se management rizik stal součástí odpovědného řízení každého manažera a vedoucího pracovníka ve firmě Účastníci se seznámí s identifikací a zabezpečováním rizik v nejdůležitějších oblastech řízení a s úlohou manažera v oblasti řízení rizik. Získájí komplexní a systematické znalosti z oblasti managementu rizik, které mohou využívat v navazujících a specializovaných seminářích pro management rizik. Z obsahu kurzu Řízení rizik: - Vnitřní rizika (Mc Kinsey – 7S) a vnější rizika (SWOT, PEST aj.) - 2-kriteriální, 3-kriteriální a vícekriteriální hodnocení rizik - Typologie rizik - Rizika v manažerských oblastech řízení – strategické, marketingové, obchodní, finanční, personální, rizika spojená s inovacemi, s řízením kvality, rizika při zavádění nových technologií aj. - Management rizik dle studie proveditelnosti (vyrobitelnosti) - Havarijní plány a havarijní situace - Procesy k minimalizaci a k optimalizaci rizik a jejich realizace podle priorit - Techniky a nástroje pro management rizik navazující na ISO 9001:2015 - Procesy, postupy a projektový přístup při managementu rizik v návaznosti na projektové šablony (např. dle PPAP, APQP, FMEA, 8D Report apod.) - Standardy v managementu rizik (ČSN 31000, ČSN 60812, ČSN 62198, ČSN 21500 apod.) - Praktické příklady Kurz je určen pro: management, vedoucí pracovníky ze všech oblastí řízení firem, auditory, projektové manažery.
Lektoři:
Dr. Ing. Petr Řeháček
Poznámka:
V ceně kurzu Řízení rizik jsou zahrnuty učební a pracovní texty, malé občerstvení. Na závěr obdrží účastníci osvědčení o účasti. AKCI PRO VÁS PŘIPRAVÍME I NA KLÍČ
Cena:
5 566 Kč vč. DPH
Manažer:

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(6,2MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,7MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.