Účetnictví, daně, mzdy

Skladové zásoby – komplexně, jejich pořízení s vazbou na účetnictví

ANEB CO MUSÍ VĚDĚT MATERIÁLOVÁ ÚČETNÍ, SKLADNÍK NEBO VEDOUCÍ ZÁSOBOVÁNÍ
Cena včetně DPH
1 452 Kč

Detaily kurzu

Název:
Skladové zásoby – komplexně, jejich pořízení s vazbou na účetnictví
ANEB CO MUSÍ VĚDĚT MATERIÁLOVÁ ÚČETNÍ, SKLADNÍK NEBO VEDOUCÍ ZÁSOBOVÁNÍ
Termín:
čt 08.10.2020
Cena:
1 452 Kč vč. DPH
každý účastník obdrží osvědčení
Místo konání:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Manažer:
Mgr. Jana Ivan, tel.: 724 211 606, email: jana.ivan@dtocz.cz
Garant:
Ing. Dagmar Beránková
Rozsah:
5 výukových hodin
Lektoři:
Ing. Dagmar Beránková
je metodik účetnictví a daní, auditorka a daňová poradkyně. Absolvovala Vysokou školu báňskou a má dlouholetou praxi v ekonomických a účetních odděleních různých typů firem. Je současně soudní znalkyní v oboru účetnictví a bilanční účetní 2. stupně. Jako daňová poradkyně působí od roku 1995. Je vedoucím pracovníkem společnosti Daně a audit s.r.o. založené v roce 1996.
Program:
Skladové zásoby – komplexně, jejich pořízení s vazbou na účetnictví, daň z příjmů a DPH v roce 2020, vnitřní kontrolní systém

Aneb co musí vědět materiálová účetní, skladník nebo vedoucí zásobování. Praktické příklady a postupy ve vazbě na legislativu účetní a daňovou.

Časový rozvrh:
8.30 hodin - 9.00 hodin: prezence
9.00 hodin - 13.00hodin: odborný program

Seminář je určen: Širokému spektru pracovníků z oblasti ekonomiky, zásobování, skladového hospodářství, kteří si chtějí osvojit nebo osvěžit znalosti a seznámit se se změnami, které nám přinesla zejména účetní legislativa..

Po skončení semináře vědět, co všechno má dělat materiálová účetní, skladník nebo vedoucí zásobování. Seminář bude kromě jiného orientován i na problémy z oblasti daní, protože naše účetnictví je provázáno s daňovým základem daně z příjmu. I když se to nezdá, tak i DPH nebo kursové rozdíly je nutno řešit i v souvislosti s účtováním zásob.

Třída 1 nepodléhá častým změnám či novelám zákonných předpisů. K poslední změně došlo k 1. 1. 2016.

Program semináře:
: Program:
• účty určené pro účtování o zásobách u podnikatelů,
• náplň jednotlivých účtů,
• ocenění zásob (kromě zásob vlastní výroby),
• technika ocenění úbytku zásob (materiálu a zboží) při výdeji ze skladu,
• vedení skladových zásob způsobem A nebo B,
• zásoby vytvořené vlastní činností (dříve zásoby vlastní výroby),
• novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (uvedeno z důvodu podstatných změn metodiky účtování a vykazování zásob),
• zásoby přijaté či předané mimo účetní jednotku,
• normy úbytků a ztratné,
• prodej nadnormativních zásob, přeskladnění (převod mezi sklady),
• dar, odpad, vzorky,
• vedení skladu při traťových dodávkách,
• reklamní akce,
• konsignační sklad,
• obaly,
• drobný hmotný majetek,
• zásoby účtované do spotřeby,
• změna účetního programu,
• bonusy a skonta, reklamace,
• inventarizace a inventarizační rozdíly,
• zákon o dani z příjmu – fyzická likvidace zásob,
• opravné položky k zásobám,
• požadavky na Přílohu v účetní závěrce,
• vliv událostí po rozvahovém dni na účetní závěrku (zákon o účetnictví),
• chyby z hlediska účetní závěrky,
• vnitřní kontrolní systém.

Navíc získáte aktuální informace k zákonům o DPH a k zákonům o dani z příjmů, které se týkají zásob.
Poznámka:
Platbu proveďte:
Ve prospěch účtu č. 64 80 47 61/0100 KB Ostrava
var. symbol: 32 01 20 16
IČ: 47666439
DIČ: CZ47666439
Cena: 1.200 Kč + 21% DPH = 1.452,- Kč
Při bankovním převodu předložte u prezence kopii příkazu k úhradě. Daňový doklad obdržíte u prezence nebo následně poštou

V CENĚ JE ZAHRNUTO:
- příprava výukového materiálu od lektora - Výukové materiály budou upraveny na aktuální novinky pro dané téma
- tisk materiálů
- výuka lektora
- občerstvení v průběhu semináře
- certifikát pro každého účastníka

DALŠÍ INFORMACE:
Řádně vyplněnou webovou závaznou přihlášku zašlete prosím na adresu DTO CZ.


JAK SE K NÁM DOSTANETE:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava – Mariánské Hory

- z nádraží ČD Ostrava – Svinov tramvaj č. 3, 4, 8, 9 /směr centrum/
- z ústředního autobusového nádraží tramvaj č. 4, 8, 9 /směr Poruba/
- z ústředního autobusového nádraží tramvaj č. 11 /směr Zábřeh/, 12 /směr Dubina/
- z hlavního nádraží ČD Ostrava tramvaj č. 8, 12 /směr centrum/
• Výstupní zastávka Mariánské náměstí!


MOŽNOST PARKOVÁNÍ PŘÍMO PŘED BUDOVOU DTO CZ (omezený počet míst) NEBO U OC FUTURUM (cca 5 min. pěšky)

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(15,7MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.