Kvalita a automotive

SMED

Rychlé přeseřízení.
Rozsah:
4 hodiny
Obsah:

SMED - Single Minute Exchange of Die = changover = C/O. Důležitá aktivita v Lean Production sloužící zejména k dosažení větší flexibility a kratší doby dodání. Smyslem je snížit dobu seřízení zařízení, což vede k: 

a) zvýšení disponibilní doby výroby (tento efekt se využívá občas, když není tlak na flexibilitu, ale na kapacitu
b) zvýšení flexibility a zkrácení doby dodání (klíčový efekt při velké četnosti vyráběných typů)

 • Co je SMED? 
 • Efekty SMED: 
  • zvýšení dostupného výrobního času 
  • zvýšení flexibility dodávek. 
 • 6 kroků SMED:
  • standardizovat akce externího seřizování 
  • standardizovat stroje a zařízení 
  • využít rychlé upínače 
  • využít doplňkové nástroje, které budou seřízené v přípravku a s tímto pak vložené do stroje 
  • vytvořit multipersonální seřizovací skupiny 
  • automatizovat proces seřizování. 
 • Běžné fáze seřízení: 
  • příprava a kontrola nástrojů 
  • montáž a demontáž nástrojů 
  • měření, nastavení 
  • zkušební série a konečné seřízení. 
 • Fáze zlepšení SMED: 
  • oddělit interní a externí činnosti 
  • přeměnit interní na externí 
  • zlepšit všechny kroky operací. 
 • SMED ukázky, příklady, cvičení

Seminář je určen pro manažery kvality, kontrolory, techniky kvality, členy řešitelských týmů, mistry, technology, reklamační oddělení.

Lektoři:
Ing. Vladimír Volko
Poznámka:

Informace k ONLINE semináři:

 • Po uhrazení vložného obdrží každý účastník podklady ke studiu a kód pro přihlášení na seminář.  
 • Každý účastník obdrží k samostudiu učební texty.   
 • Dne ......... od 8.00 hodin proběhne živé ONLINE vysílání s lektorem.   
 • Po úspěšném absolvování semináře ONLINE zašleme účastníkům Osvědčení poštou. 

AKCI PRO VÁS PŘIPRAVÍME I NA KLÍČ

Cena:
1 452 Kč vč. DPH
Manažer:

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(6,2MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,7MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.