Sociální služby a zdravotnictví

SYNDROM UZAMČENÍ KLIENTA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz akreditovaný MPSV ČR
Cena včetně DPH
880 Kč

Detaily kurzu

Název:
SYNDROM UZAMČENÍ KLIENTA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Kurz akreditovaný MPSV ČR
Cena:
880 Kč vč. DPH
Místo konání:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Manažer:
Lic. Lenka Ožanová, tel.: 595 620 153, 724 230 431, email: l.ozanova@dtocz.cz
Garant:
Bc. Karin Pavinská, DiS.
Rozsah:
8 výukových hodin / 1 den
Lektoři:
Bc. Eva Zwyrtková
Program:
Výuka: 8:30 hod. - 16:20 hod. (prezence od 8:00 hod.)

Forma kurzu:školení bude realizováno formou výkladu nezbytné teorie a řízené diskuse.

Obsahová struktura
* Seznámení s obsahem kurzu, očekávání účastníků.
* Příčiny poškození - příznaky, projevy, symptomy, mozkový kmen, nedokrvení, krvácení, prognóza, léčba.
* Paralýza vůlí ovladatelných svalů - končetiny, trup, mluvidla, kontinence.
* Vnímání - myšlení, sluch, paměť, řeč, emocionální šok.
* Dýchání, polykání – rizika, potraviny, správné polohování, ústní hygiena.
* Polohování, mobilita - cvičení pro udržení rozsahu pohybu, transfery klienta, riziko dekubitů, pomůcky, ztráta rovnováhy.
* Přístup ke komunikaci s klientem – kód pro indikaci ano a ne, komunikační zařízení, vizuální kódy.

Závěr kurzu – ověření znalosti /výstupní test - 1 výuková hodina/
Poznámka:
Hlavním cílem kurzu je komplexní příprava pracovníků, kteří pracují nebo se chystají pracovat v zařízeních poskytujících služby klientům s Locked-in syndromem. Účastník kurzu získá a prohloubí dovednosti v typech syndromů, jejich rozdílným chápáním v rámci biologických, psychologických a sociálních rozměrů. Absolventi kurzu budou znát úlohu pracovníka přímé péče ve vztahu ke klientovi, problematiku subjektivního prožívání, změny v chování klientů, které mohou nastat v důsledku syndromu a aktivizačních činností vedoucích k rozvoji nebo udržení schopností klienta.


Kurz je zakončen ověřením znalostí formou testu. Na základě úspěšného vykonání testu obdrží absolventi OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU s akreditací MPSV ČR.

Určeno:
**pracovníkům v sociálních službách – další vzdělávání (dle § 116 odst.9 Zákona o sociálních službách)
**sociálním pracovníkům (dle § 111 Zákona)
**vedoucím pracovníkům sociálních služeb (dle § 117a Zákona)
**fyzickým osobám, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči (dle § 117a Zákona)


V případě většího počtu zájemců lze kurz uspořádat přímo v místě objednatele.

V ceně kurzu je zahrnuto malé občerstvení.

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(15,7MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.