Štíhlá výroba, procesy, projekty

TPM (Totálně produktivní údržba)

TPM (Total Productive Maintenance) je plánovaná organizace všech činností spojených s údržbou strojů
Termín kurzu:
po 09.11.2020 - st 11.11.2020
Cena včetně DPH
8 712 Kč

Detaily kurzu

Název:
TPM (Totálně produktivní údržba)
TPM (Total Productive Maintenance) je plánovaná organizace všech činností spojených s údržbou strojů
Termín:
po 09.11.2020 - st 11.11.2020
Cena:
8 712 Kč vč. DPH
Místo konání:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Manažer:
Helena Ličková, +420 595 620 113, +420 606 638 548, email: h.lickova@dtocz.cz
Garant:
Ing. Vladimír Volko
Rozsah:
3 dny, 24 hodin
Lektoři:
Ing. Vladimír Volko
Program:
Pro docílení maximálního výkonu organizace je důležité optimálně využívat výkon strojů. Údržba strojů je z hlediska ztrát jednou z významných oblastí pro zvyšování produktivity i hledání zdrojů pro snižování nákladů. TPM využívá schopností a dovedností všech pracovníků s cílem výrazně snížit prostoje strojů a jednotlivé ztráty v jejich využívání.
Cílem kurzu je vysvětlit principy údržby metodou TPM a zásady standardů 5S.

TPM – Totálně produktivní údržba
- Struktura a základní cíle TPM
- Tvorba strategie údržby
- Sběr, vyhodnocení a vizualizace dat
- Strukturované přístupy zlepšování
Nástroje TPM
- Prediktivní údržba
- Produktivní údržba
Autonomní údržba
- 7 kroků autonomní údržby
- propojení s 5S (zásadami organizace pracovišť)
- Organizace a vizuální management
Praktické příklady a procvičování

Kurz je určen všem vedoucím útvarů TPV, výroby a údržby, technologům, pracovníkům výroby, údržby a koordinátorům týmového zlepšování. Kurz je zvláště vhodný pro výrobní organizace, které uplatňují systém štíhlé výroby.
Poznámka:
Prezence: 7.45 - 8.00 hodin
Výuka: 8.00 - 15.30 hodin.

V ceně kurzu "TPM - Totálně produktivní údržba" jsou zahrnuty učební a pracovní texty, pomůcky a malé občerstvení.

Na závěr kurzu obdrží účastníci dvojjazyčné osvědčení o absolvování.

AKCI PRO VÁS PŘIPRAVÍME I NA KLÍČ dle vašich konkrétních požadavků.

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(15,7MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.