Rekvalifikace

Vedoucí provozu - mistr/ mistrová

AKREDITOVANÝ KURZ, č. MSMT-29961/2014-1/803
Obsah:
Tento akreditovaný kurz Vedoucí provozu - mistr/mistrová je sestaven z 8 modulů v rozsahu 120 hodin, během kterých si mistři zlepší své komunikační dovednosti, získají přehled i o pracovně–právních vztazích, rozšíří si své praktické zkušenosti jak řídit, jak se vyvarovat konfliktům, jak je řešit a mnohé další. Současně získají jedinečnou možnost výměny zkušeností s kolegy z jiných firem. Cílem tohoto akreditovaného kurzu je pomoci firmám zlepšit řízení na úrovni mistrů. Absolventi kurzu Vedoucí provozu - mistr/mistrová budou připraveni pro výkon funkce vedoucího na jedné z velmi důležitých pozic – mistr/mistrová. Budou znát základní manažerské postupy, techniky, vést kolektiv. Budou připraveni po stránce měkkých dovedností v řízení, budou umět využívat v praxi odborné znalosti pro dosažení výkonu, kvality a efektivity. Podmínkou pro absolvování tohoto akreditovaného kurzu je střední vzdělání s výučním listem a dosažení 18 let věku Základní osnova kurzu Vedoucí provozu - mistr/mistrová: 1. modul - OSOBNOST MISTRA 2. modul - MOTIVACE A OSOBNÍ ROZVOJ 3. modul - STRATEGIE A KOMUNIKACE 4. modul - KVALITA A NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ 5. modul - KREATIVITA A INOVACE V PRÁCI MISTRA 6. modul - TÝMOVÁ PRÁCE 7. modul - 5S a LEAN MANUFACTURING 8. modul - PRACOVNĚ - PRÁVNÍ PROBLEMATIKA Absolventi jako doklad o absolvování obdrží osvědčení o rekvalifikaci za následujících podmínek: splnění prezenční docházky, tj. minimálně 80 % splněné docházky dle rekvalifikačního programu a absolvování závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška se bude skládat z písemného testu a z cvičného řešení konkrétního problému vybraného zkoušejícím - lektorem z probraného učiva.
Lektoři:
Ing. Alan Vápeníček, CSc., Ing. Dušan Jeřábek, PhDr. Pavla Šňupárková, Ing. Lumír Pektor, PhDr. Ivana Seberová, Ing. Petr Gřeš, Ing. Ivo Šnajdr
Poznámka:
V ceně kurzu Vedoucí provozu - mistr/mistrová jsou zahrnuty učební a pracovní texty, pomůcky a malé občerstvení. Je možno absolvovat i samostatné moduly. Cena jednoho modulu je 4.356,-Kč včetně 21% DPH. AKCI PRO VÁS PŘIPRAVÍME I NA KLÍČ
Cena kurzu:
23 232 Kč vč. DPH
Manažer akce:

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(6,5MB, *.pdf)

Stáhnout

(1,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.