Vzdělávací a poradenská
společnost s tradicí
a působností v celé ČR
DTO CZ - vzdělávání jak má být

Kurzy a semináře

 
Logo ČSVTS

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.

Partneři

Hlavní oblasti  Radiační ochrana, ionizující záření   Informace o kurzu

OCHRANA PŘI PRÁCI SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

Termín kurzu: 06.02.2018 - 08.02.2018
Místo: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
 
Detail kurzuPřihláška
Cena vč. DPH5 929 Kč
Termín kurzu: 15.05.2018 - 17.05.2018
Místo: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
 
Detail kurzuPřihláška
Cena vč. DPH5 929 Kč

Detaily kurzu pro termín "od 10.10.2017 do 12.10.2017"

NázevOCHRANA PŘI PRÁCI SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ
Termínod 10.10.2017 do 12.10.2017
Cena5 929 Kč vč. DPH
Místo konáníDTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
ManažerKarin HAMPLOVÁ, 724 339 311, k.hamplova@dtocz.cz
GarantDoc. RNDr. Jiří ŠVEC, CSc.
Rozsah3 dny
ProgramKurz je určen pro průmyslová a zdravotnická pracoviště s významnými a jednoduchými zdroji ionizujícího záření.

Výuka kurzu "Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření " zahrnuje
základy fyziky IZ, biologické účinky ionizujícího záření, radiační ochrana a legislativa, způsoby ochrany před IZ, dokumentace na pracovištích se ZIZ v průmyslu a ve zdravotnictví, radiační nehody a mimořádné události. Kontrolované pásmo, sledované pásmo, aplikovaná radiační ochrana v ČEZ - ÚJE, požadavky na držitele povolení ze strany SÚJB a ČEZ.

Časový program

1.den
8.00 - 8.30 hod. Prezence
8.30 - 9.15 hod. Zahájení kurzu, org. záležitosti, úvod do problematiky
9.30 - 16.30 hod. Přednášky

2.den
8.00 - 17.00 hod. Přednášky

3.den
8.00 - 17.00 hod. Přednášky, předání osvědčení o absolvování kurzu

Závěrečná zkouška – bude konána na SÚJB-RC Ostrava, (4.den)
8.00 - 12.00 hod. Písemný test, ústní přezkoušení

Závěrečnou zkoušku mohou zájemci z řad účastníků kurzu složit pokud předloží přihlášku ke zkoušce (přihlášku obdržíte na místě – nutno přiložit kolek v hodnotě 500,- Kč) a další náležitosti dle vyhl. 146/97 §9 ve znění vyhl. č. 315/2002 Sb. tj. potvrzení o délce praxe, lékařské potvrzení o způsobilosti práce se ZIZ, neověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (vyhl. vyžaduje nejméně středoškolské vzdělání ukončené maturitou).
PoznámkaOdborná příprava pracovníků pracovišť s významnými a jednoduchými ZIZ (Vyhl. 422/2016 Sb., §14 a §15) v průmyslových a lékařských aplikacích (vyjma pracovníků z radioterapeutických pracovišť), zajišťující soustavný dohled nad dodržování radiační ochrany a osoby řídící práce se ZIZ. V návaznosti na kurz mohou zájemci vykonat zkoušku zvláštní odborné způsobilosti. Výuka probíhá kombinovaným způsobem. Po úvodních tématech je další výuka vedena v sekcích dle odborného zaměření účastníků kurzu - aplikace ZIZ v průmyslu, defektoskopie, otevřené zářiče, aplikace ZIZ ve zdravotnictví s možným rozdělením na RTG a nukleární medicínu.


Účastníci kurzu "Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření " obdrží sborník učebních textů.

V ceně kurzu "Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření " jsou zahrnuty učební texty a malé občerstvení.

Doprava do místa konání
DTO CZ, s.r.o.,
Mariánské náměstí 480/5, Ostrava – Mariánské Hory
- z nádraží ČD Ostrava – Svinov tramvaj č. 3, 4, 8, 9 /směr centrum/
- z ústředního autobusového nádraží tramvaj č. 4, 8, 9, 11, 12, 14 /směr Poruba/
- z hlavního nádraží ČD Ostrava tramvaj č. 8, 12 /směr centrum/
Výstupní zastávka Mariánské náměstí !

Ubytování
Harmony Club Hotel Ostrava, 28. října 170, Ostrava-Mariánské Hory, tel.: 596 652 111 /5 minut pěšky od DTO CZ/