Radiační ochrana, ionizující záření

OCHRANA PŘI PRÁCI SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

Detaily kurzu

Název:
OCHRANA PŘI PRÁCI SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ
Cena:
5 929 Kč vč. DPH
Místo konání:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Manažer:
Karin HAMPLOVÁ, 724 339 311, k.hamplova@dtocz.cz
Garant:
Doc. RNDr. Jiří ŠVEC, CSc.
Rozsah:
3 dny
Program:
Kurz je určen pro průmyslová a zdravotnická pracoviště s významnými a jednoduchými zdroji ionizujícího záření.

Výuka kurzu "Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření " zahrnuje
základy fyziky IZ, biologické účinky ionizujícího záření, radiační ochrana a legislativa, způsoby ochrany před IZ, dokumentace na pracovištích se ZIZ v průmyslu a ve zdravotnictví, radiační nehody a mimořádné události. Kontrolované pásmo, sledované pásmo, aplikovaná radiační ochrana v ČEZ - ÚJE, požadavky na držitele povolení ze strany SÚJB a ČEZ.

Časový program

1.den
8.00 - 8.30 hod. Prezence
8.30 - 9.15 hod. Zahájení kurzu, org. záležitosti, úvod do problematiky
9.30 - 16.30 hod. Přednášky

2.den
8.00 - 17.00 hod. Přednášky

3.den
8.00 - 17.00 hod. Přednášky, předání osvědčení o absolvování kurzu

Závěrečná zkouška – bude konána na SÚJB-RC Ostrava, (4.den)
8.00 - 12.00 hod. Písemný test, ústní přezkoušení

Závěrečnou zkoušku mohou zájemci z řad účastníků kurzu složit pokud předloží přihlášku ke zkoušce (přihlášku obdržíte na místě – nutno přiložit kolek v hodnotě 500,- Kč) a další náležitosti dle vyhl. 146/97 §9 ve znění vyhl. č. 315/2002 Sb. tj. potvrzení o délce praxe, lékařské potvrzení o způsobilosti práce se ZIZ, neověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (vyhl. vyžaduje nejméně středoškolské vzdělání ukončené maturitou).
Poznámka:
Odborná příprava pracovníků pracovišť s významnými a jednoduchými ZIZ (Vyhl. 422/2016 Sb., §14 a §15) v průmyslových a lékařských aplikacích (vyjma pracovníků z radioterapeutických pracovišť), zajišťující soustavný dohled nad dodržování radiační ochrany a osoby řídící práce se ZIZ. V návaznosti na kurz mohou zájemci vykonat zkoušku zvláštní odborné způsobilosti. Výuka probíhá kombinovaným způsobem. Po úvodních tématech je další výuka vedena v sekcích dle odborného zaměření účastníků kurzu - aplikace ZIZ v průmyslu, defektoskopie, otevřené zářiče, aplikace ZIZ ve zdravotnictví s možným rozdělením na RTG a nukleární medicínu.


Účastníci kurzu "Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření " obdrží sborník učebních textů.

V ceně kurzu "Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření " jsou zahrnuty učební texty a malé občerstvení.

Doprava do místa konání
DTO CZ, s.r.o.,
Mariánské náměstí 480/5, Ostrava – Mariánské Hory
- z nádraží ČD Ostrava – Svinov tramvaj č. 3, 4, 8, 9 /směr centrum/
- z ústředního autobusového nádraží tramvaj č. 4, 8, 9, 11, 12, 14 /směr Poruba/
- z hlavního nádraží ČD Ostrava tramvaj č. 8, 12 /směr centrum/
Výstupní zastávka Mariánské náměstí !

Ubytování
Harmony Club Hotel Ostrava, 28. října 170, Ostrava-Mariánské Hory, tel.: 596 652 111 /5 minut pěšky od DTO CZ/

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(0,9MB, *.pdf)

Stáhnout

(0,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.