Vzdělávací a poradenská
společnost s tradicí
a působností v celé ČR
DTO CZ - vzdělávání jak má být

O nás

 
Logo ČSVTS

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.

Partneři

Kontakty

Adresa: DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory

IČ: 47666439
Zapsaná: OR Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 10087
DIČ: CZ47666439
Tel.: (+420) 595 620 111
E-mail: dtocz@dtocz.cz
Web: www.dtocz.cz

Zákaznický servis:

Bc. Eva GDULOVÁ (+420) 595 620 145 e.gdulova@dtocz.cz

CERTIFIKACE A AUTORIZACE:

Ing. Gabriela KAŠOKOVÁ (+420) 595 620 154 g.kasokova@dtocz.cz

KURZY A SEMINÁŘE V OBLASTI KVALITA, AUTOMOTIVE, ŠTÍHLÁ VÝROBA, PROCESY PROJEKTY, METROLOGIE A ZKUŠEBNICTVÍ, NÁKUP, LOGISTIKA, SKLADOVÁNÍ:

Helena LIČKOVÁ (+420) 595 620 113 h.lickova@dtocz.cz

KURZY A SEMINÁŘE V OBLASTI AUDITOVÁNÍ, BEZPEČNOST INFORMACÍ, EMS, EKOLOGIE, SM BOZP:

Ing. Gabriela KAŠOKOVÁ (+420) 595 620 154 g.kasokova@dtocz.cz

KURZY A SEMINÁŘE V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, DANĚ, EKONOMIKA, PERSONALISTIKA:

Bc. Jana IVAN (+420) 595 620 118 jana.ivan@dtocz.cz

KURZY A SEMINÁŘE V OBLASTI ARCHIVNICTVÍ, BOZP, TECHNICKÝCH PROFESÍ A TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ:

Karin HAMPLOVÁ (+420) 595 620 132 k.hamplova@dtocz.cz

KURZY A SEMINÁŘE V OBLASTI RADIAČNÍ OCHRANA, PÉČE O TĚLO, SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

Mgr. Lenka OŽANOVÁ (+420) 595 620 153 l.ozanova@dtocz.cz
Bc. Jana IVAN (+420) 595 620 118 jana.ivan@dtocz.cz

PRONÁJMY UČEBEN A SÁLŮ A DLOUHODOBÉ PRONÁJMY:

Ing. Eva BLEJCHAŘOVÁ (+420) 595 620 142 e.blejcharova@dtocz.cz

Vedení společnosti:

Ing. Alan VÁPENÍČEK, CSc.
jednatel společnosti
(+420) 595 620 165 a.vapenicek@dtocz.cz
Ing. Pavel HERCÍK, Ph.D.
náměstek pro obchod a marketing
(+420) 595 620 161 p.hercik@dtocz.cz
Ing. Eva BLEJCHAŘOVÁ
náměstkyně pro ekonomiku a provoz
(+420) 595 620 142 e.blejcharova@dtocz.cz
Bc. Eva GDULOVÁ
náměstek pro vzdělávání a vnitřní záležitosti
(+420) 595 620 145 e.gdulova@dtocz.cz
prof. Ing. Růžena PETŘÍKOVÁ, CSc.
expert pro vnější vztahy a komunikaci
(+420) 595 620 133 r.petrikova@dtocz.cz