Kurzy z oblasti Facility management, správa majetku a budov, stavebnictví

Nabídka kurzů

KURZ SPRÁVA MAJETKU A PROVOZ BUDOV - SPRÁVCE NEMOVITOSTÍ

Základní přehled z oblasti správy majetku a provozu budov,technika prostředí staveb a další...

Termín kurzu:
pá 05.10.2018 - pá 22.02.2019
Cena včetně DPH
18 850 Kč

Další nabídka

Informativní přehled kurzů, pro které není stanoven termín, a které si můžete objednat pro organizaci.

Analýza stavu budov. Užitek stavebního díla a optimalizace technicko

ekonomických charakteristik životního cyklu stavebního díla

Cena včetně DPH
1 694 Kč

CAFM - Informační systémy facility managementu

Projektové řízení - proces zavádění FM do praxe

Cena včetně DPH
1 694 Kč

DOKUMENTACE STAVEB

Výrobní, průvodní, provozní, projektová dokumentace a právní předpisy specifikující tyto dokumentace

Cena včetně DPH
1 815 Kč

Energetické aspekty správy budov

ojedinělé téma na danou problematiku - pouze 1x ročně

Cena včetně DPH
1 694 Kč

FACILITY MANAGEMENT

odborný seminář zaměřený na správu majetku, technické aspekty správy majetku, proces FM...

Cena včetně DPH
2 420 Kč

Facility management v evropském a světovém kontextu

ojedninělé téma na danou problematiku - pouze 1x ročně

Cena včetně DPH
1 694 Kč

Hodnota spravovaných nemovitostí

ojedninělé téma na danou problematiku - pouze 1x ročně

Cena včetně DPH
1 694 Kč

Konstrukce staveb - budov, Poruchy a rekonstrukce budov

ojedninělé téma na danou problematiku - pouze 1x ročně

Cena včetně DPH
1 694 Kč

Nauka o budovách (Typologie budov )

Základní všeobecné typologické zásady navrhování a užívání budov

Cena včetně DPH
1 694 Kč

NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA č. 225/2017 Sb.

a jeho rozhodujících prováděcích vyhlášek (účinnost od 1. 1. 2018)

Cena včetně DPH
1 694 Kč

Právní aspekty správy majetku

ojedninělé téma na danou problematiku - pouze 1x ročně

Cena včetně DPH
1 694 Kč

Provozní řád a revize zařízení v objektech, BOZP a PO při správě budov

ojedinělé téma na danou problematiku - pouze 1x ročně

Cena včetně DPH
1 694 Kč

Provozní řády a manuály provozu budov

ojedinělé téma na danou problematiku - pouze 1x ročně

Cena včetně DPH
1 694 Kč

Služby při správě a provozu budov

Právní náležitosti vymezení, poskytování a oceňování služeb

Cena včetně DPH
1 694 Kč

Správa domovního bytového fondu v praxi

ojedninělé téma na danou problematiku - pouze 1x ročně

Cena včetně DPH
1 694 Kč
Cena včetně DPH
1 452 Kč

Technické aspekty správy majetku. Plán obnovy a údržby objektů

ojedninělé téma na danou problematiku - pouze 1x ročně

Cena včetně DPH
1 694 Kč

Technicko - ekonomické aspekty správy budov

ojedinělé téma na danou problematiku - pouze 1x ročně

Cena včetně DPH
1 694 Kč

Technika prostředí staveb a technické aspekty provozu budov

Technické aspekty provozování technických zařízení budov

Cena včetně DPH
1 694 Kč

TZB - Technické zabezpečení budov

problematika řízení technického zařízení budov

Cena včetně DPH
1 694 Kč

Výkon správy majetku s problematika výkonu správy majetku

Informační technologie ve FM a SW, podpora FM

Cena včetně DPH
1 694 Kč

Využití GIS pro Facility Management. Pasportizace majetku

ojedinělé téma na danou problematiku - pouze 1x ročně

Cena včetně DPH
1 694 Kč

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(0,9MB, *.pdf)

Stáhnout

(0,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.