Vzdělávací a poradenská
společnost s tradicí
a působností v celé ČR
DTO CZ - vzdělávání jak má být

Kurzy a semináře

 
Logo ČSVTS

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.

Partneři

Hlavní oblasti Facility management, správa majetku a budov, stavebnictví

Seřadit » dle abecedy » dle termínu

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA č. 225/2017 Sb.
a jeho rozhodujících prováděcích vyhlášek (účinnost od 1. 1. 2018)

Termín kurzu: 29.01.2018
Místo: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
 
Detail kurzuPřihláška
Cena vč. DPH1 694 Kč

Informativní přehled kurzů, pro které není stanoven termín, a které si můžete objednat pro organizaci.

Analýza stavu budov. Užitek stavebního díla a optimalizace technicko
ekonomických charakteristik životního cyklu stavebního díla

Detail kurzuPoptat
Cena vč. DPH1 694 Kč

Autorizovaná činnost ve výstavbě

Detail kurzuPoptat
Cena vč. DPH1 089 Kč

CAFM - Informační systémy facility managementu
Projektové řízení - proces zavádění FM do praxe

Detail kurzuPoptat
Cena vč. DPH1 694 Kč

DOKUMENTACE STAVEB
Výrobní, průvodní, provozní, projektová dokumentace a právní předpisy specifikující tyto dokumentace

Detail kurzuPoptat
Cena vč. DPH1 815 Kč

Energetické aspekty správy budov
ojedinělé téma na danou problematiku - pouze 1x ročně

Detail kurzuPoptat
Cena vč. DPH1 694 Kč

FACILITY MANAGEMENT
odborný seminář zaměřený na správu majetku, technické aspekty správy majetku, proces FM...

Detail kurzuPoptat
Cena vč. DPH2 420 Kč

Facility management v evropském a světovém kontextu
ojedninělé téma na danou problematiku - pouze 1x ročně

Detail kurzuPoptat
Cena vč. DPH1 694 Kč

Hodnota spravovaných nemovitostí
ojedninělé téma na danou problematiku - pouze 1x ročně

Detail kurzuPoptat
Cena vč. DPH1 694 Kč

Konstrukce staveb - budov, Poruchy a rekonstrukce budov
ojedninělé téma na danou problematiku - pouze 1x ročně

Detail kurzuPoptat
Cena vč. DPH1 694 Kč

KVALIFIKACE ROZHODUJÍCÍCH ÚČASTNÍKŮ VÝSTAVBY

Detail kurzuPoptat
Cena vč. DPH1 815 Kč

Nauka o budovách (Typologie budov )
Základní všeobecné typologické zásady navrhování a užívání budov

Detail kurzuPoptat
Cena vč. DPH1 694 Kč

OBECNÉ A TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU

Detail kurzuPoptat
Cena vč. DPH1 815 Kč

Právní aspekty správy majetku
ojedninělé téma na danou problematiku - pouze 1x ročně

Detail kurzuPoptat
Cena vč. DPH1 694 Kč

Provozní řád a revize zařízení v objektech, BOZP a PO při správě budov
ojedinělé téma na danou problematiku - pouze 1x ročně

Detail kurzuPoptat
Cena vč. DPH1 694 Kč

Provozní řády a manuály provozu budov
ojedinělé téma na danou problematiku - pouze 1x ročně

Detail kurzuPoptat
Cena vč. DPH1 694 Kč

Služby při správě a provozu budov
Právní náležitosti vymezení, poskytování a oceňování služeb

Detail kurzuPoptat
Cena vč. DPH1 694 Kč

Správa domovního bytového fondu v praxi
ojedninělé téma na danou problematiku - pouze 1x ročně

Detail kurzuPoptat
Cena vč. DPH1 694 Kč

SPRÁVA MAJETKU A PROVOZ BUDOV - na profesní činnost SPRÁVCE NEMOVITOSTÍ
nová profese podle NOZ- odpovědnost za optimální provoz a funkceschopnost budov - vyhledávaná funkce

Detail kurzuPoptat
Cena vč. DPH18 850 Kč

Technické aspekty správy majetku. Plán obnovy a údržby objektů
ojedninělé téma na danou problematiku - pouze 1x ročně

Detail kurzuPoptat
Cena vč. DPH1 694 Kč

Technicko - ekonomické aspekty správy budov
ojedinělé téma na danou problematiku - pouze 1x ročně

Detail kurzuPoptat
Cena vč. DPH1 694 Kč

Technika prostředí staveb a technické aspekty provozu budov
Technické aspekty provozování technických zařízení budov

Detail kurzuPoptat
Cena vč. DPH1 694 Kč

TZB - Technické zabezpečení budov
problematika řízení technického zařízení budov

Detail kurzuPoptat
Cena vč. DPH1 694 Kč

Výkon správy majetku s problematika výkonu správy majetku
Informační technologie ve FM a SW, podpora FM

Detail kurzuPoptat
Cena vč. DPH1 694 Kč

Využití GIS pro Facility Management. Pasportizace majetku
ojedinělé téma na danou problematiku - pouze 1x ročně

Detail kurzuPoptat
Cena vč. DPH1 694 Kč

❌ Stavební zákon v praxi

Detail kurzuPoptat
Cena vč. DPH1 452 Kč