Vzdělávací a poradenská
společnost s tradicí
a působností v celé ČR
DTO CZ - vzdělávání jak má být

O nás

 
Logo ČSVTS

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.

Partneři

Prohlášení o ochraně soukromí

Externí údaje od návštěvníků našeho webu jsou získávány prostřednictvím kontaktního formuláře, přístupného na každé stránce webu. Údaje jsou shromažďovány se souhlasem návštěvníka webu, který údaje do kontaktního formuláře vepsal a odeslal. Společnost DTO CZ, s.r.o. (majitel a provozovatel tohoto webu) se zavazuje, že žádné z takto získaných údajů o návštěvnících našeho webu nebude předávat třetí straně. Pro jakékoliv dotazy ohledně tohoto webu můžete kontaktovat DTO CZ, s.r.o. na emailu: dtocz@dtocz.cz.