Konference pro sestry

KONFERENCE PRO SESTRY-"Cesta k modernímu ošetřovatelství", Otrokovice

Termín konference:
pá 09.03.2007 - so 10.03.2007
Cena včetně DPH
881 Kč
Vzdělávání nelékařských profesí
Myšlenka uspořádat konferenci pro sestry nevznikla náhodou. Dům techniky Ostrava se zabývá vzděláváním dospělých, poradenstvím ve firmách a realizací vzdělávacích akcí v různých oborech činnosti. Oblast zdravotnictví nevyjímaje. Jako příklad lze uvést kongres Gerontologické dny Ostrava, (který v letošním roce vstupuje do druhého desetiletí svého trvání), konferenci Řízená kvalita ve zdravotní a sociální sféře, workshopy pro vrchní sestry, semináře pro praktické lékaře, audity ve zdravotnických zařízeních apod.
Proto i nadcházející jednání je cíleným příspěvkem do systému vzdělávání, tentokrát pro pracovníky nelékařských profesí, které s úspěchem realizujeme v celé ČR. Dalším neméně významným podnětem pro realizaci této konference je přispět k pozvednutí společenského významu a postavení povolání sestry v systému zdravotní péče.
Přejeme Vám, aby jednání probíhalo v tvůrčí atmosféře, aby poskytlo prostor pro výměnu zkušeností a zejména načerpání nových poznatků.
Anna Karásková, Jana Vávrová
manažerky konference
Dům techniky Ostrava, spol. s r .o.


Úloha ošetřovatelství v dnešní době
Považuji za významné pro Krajskou nemocnici T. Bati a. s. Zlín, že v rámci oslav 80. výročí jejího založení se stává spolupartnerem konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky.
Zdravotnictví jako celek a zejména ošetřovatelství prodělává neustále změny, které jsou tak dramatické, jak dramatické jsou změny v oblasti sociální, ekonomické a politické.
Ošetřovatelství má své specifické úkoly, které jiné obory nemají. Moderní ošetřovatelství se během desetiletí odpoutalo od podřízené role ve vztahu k medicíně do role samostatného, svébytného a suverénního oboru. Jeho rozhodujícími reprezentantkami jsou sestry, které mají vysoký stupeň odborné samostatnosti ve všech oblastech svého působení.
Jednou ze základních cest moderního ošetřovatelství je získávání nových poznatků. Právě vzdělávání je v moderním ošetřovatelství klíčové a implementace nových poznatků o technice a nových postupech v ošetřovatelství jsou znakem tvůrčí činnosti sester.
Témata vzdělávání, práce s přístroji, nové trendy v péči o pacienty jsou ústředními náměty konference Cesta k modernímu ošetřovatelství.
Bc. Marie Hejtmánková
náměstkyně ošetřovatelské péče KNTB a. s. Zlín
odborný garant konference

Generální partner

Generálni partner konference
Hartmann - Rico, a. s.

Partneři

SCA Hygiene Products, s. r. o.
MePro Trading s. r. o.

Mediální partneři
Sestra
Zdravotnické noviny
Florence

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(15,7MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.