Certifikace osob

Nabídka certifikací

Certifikační orgán je akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. k certifikaci osob podle normy ČSN EN ISO/IEC 17024.

ACM DTO CZ nabízí všem žadatelům pro oblast systémů managementu: management kvality, environmentální management, management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a pro oblast kreativity a inovací, kteří dosáhli potřebné vzdělání, praktické zkušenosti, a mají odpovídající délku praxe, možnost získat personální certifikát na základě úspěšně absolvované certifikační zkoušky. Personální certifikát je možno získat i pro oblast technické diagnostiky.

Certifikační orgán uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace. Aktuální seznam činností prováděných v rámci flexibilního rozsahu má certifikační orgán veřejně k dispozici u Manažera kvality ACM DTO CZ. Na vyžádání Vám bude dán k dispozici „Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace“.

Přehled funkcí, na které je možno získat personální certifikát, je uveden níže.

Kontaktní osoba Manažer kvality ACM DTO CZ: Ing. Gabriela Kašoková
Kontaktní email g.kasokova@dtocz.cz
Kontaktní telefon595 620 154

Zasedání komise

Hodnotící komise pro technickou diagnostiku bude zasedat: 4. září 2024
Hodnotící komise pro systémové funkce bude zasedat:


OBLAST BOZP

pracovníkům působícím na nejvyšší úrovni řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kde spoluvytvářejí koncepci a politiku BOZP.
Auditor systému pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci je způsobilý vykonávat prověrky systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, musí prokázat znalosti norem, směrnic a postupu prověřování.

OBLAST ENVIRONMENTÁLNÍ

pracovníkům působícím na nejvyšší úrovni environmentálního managementu, kde spoluvytvářejí environmentální politiku firmy.
pracovníkům splňujícím vstupní kritéria definovaná normou ČSN EN ISO 14012, vč. znalosti norem ISO řady 14000 a hluboké vědomosti o systémech environmentálního managementu.

OBLAST KVALITY

pracovníkům působícím na nejvyšší úrovni managementu kvality, kde spoluvytvářejí koncepci a politiku kvality.
pracovníkům splňujícím vstupní kritéria definovaná normou ČSN EN ISI 19011, vč. znalosti norem ČSN EN ISO řady 9000 a norem ČSN EN ISO/IEC 17024,17025.

OBLAST MANAGEMENTU KREATIVITY A INOVACÍ

pracovníkům působícím na všech úrovnich řízení, kde spoluvytváří koncepci a strategií inovací v organizaci.

OBLAST TECHNICKÉ DIAGNOSTIKY

pracovníkům působícím ve vibrodiagnostice zabývajících se měřením a vyhodnocováním příčin vibrací na měřeném objektu.
pracovníkům působícím ve tribodiagnostice zabývajících se hodnocením maziv a nečistot vznikajících z opotřebení a stárnutí maziv, zvýšeným otěrem třecích ploch, pronikáním vnějších nečistot na měřeném objektu, atd.
pracovníkům působícím v termografické diagnostice, zabývajících se průmyslových termografických měření podle zavedených a uznávaných postupů a způsobů.
Pracovníkům, kteří působí při montážním a optickém měření a zabývají se ustavováním strojů a měřením geometrie laserem.
Pracovníkům působícím v diagnostice elektrických zařízení jejichž specifické práce vyžadují odpovídající znalosti principů elektrotechniky, jejich praktických aplikací v elektrických strojích, rozvodech elektrické energie, při bezpečné práci s elektrickým zařízením atd...

Katalogy vzdělávání ke stažení

Katalog Stáhnout

(4,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Logo partnera

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.