Technické profese a technická zařízení

Odborná příprava - Obsluha kotlů III. a IV. třídy

Cena včetně DPH
5 082 Kč

Detaily kurzu

Název:
Odborná příprava - Obsluha kotlů III. a IV. třídy
Termín:
po 05.10.2020 - pá 09.10.2020
Cena:
5 082 Kč vč. DPH
4 235,- Kč základní kurz bez plynu = 3 dny
Místo konání:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Manažer:
Darina ŠABACKÁ, 724 217 370, d.sabacka@dtocz.cz
Garant:
Ing. Jaromír HOLAŇ
Rozsah:
32 vyučovacích hodin + zkouška TI ČR
Lektoři:
Evžen Petroš
Ing. Jaromir Holaň
Milan Hoch
Ladislav Choleva
Program:
Prezence: od 7:30 - 8:00 hodin
Výuka: od 8:00 - 15:30 hodin

Kurz je určen pro pracovníky, kteří se připravují na výkon profese topič III. a IV. třídy i pro pracovníky, kteří si chtějí stávající osvědčení obnovit, či rozšířit.
Kurz je ukončen prověřením odborné způsobilosti osob k obsluze kotlů III. a IV. třídy před komisí TI ČR a při úspěšném absolvování je vydáno Osvědčení TI ČR.

Struktura kurzu:
1 den
školení a přezkoušení z obsluhy plynových zařízení
– povinný pro ty, kteří obsluhují plynový kotel a nemají platné osvědčení (platnost osvědčení 3 roky)

2 a 3 den
školení na tlaková zařízení
– povinný pro nové účastníky, při prodloužení platnosti osvědčení není školení povinné

4 den
přezkoušení z obsluhy tlakových zařízení
- účast nutná pro nové účastníky i pro ty, kteří platnost prodlužují

5 den
zkouška před komisí TI ČR (Cena zkoušky není zahrnuta v ceně kurzu. Platba se hradí na základě faktury z TIČR)

Obsah kurzu:
1 den
Plyn: úvod, fyzikální vlastnosti plynných paliv, vlastnosti topných plynů, plynná paliva, plynové hořáky, zabezpečovací zařízení, provoz a obsluha plynové kotelny, zkouška znalostí pro obsluhu zařízení pro potřebu plynu spalováním.

2 den
Základní zákony a vyhlášky SOD, zákon č.309, základy fyziky v provozu kotlů III. a IV. třídy, paliva pro kotle III. a IV. třídy a základy spalování, kotle, jejich konstrukce a rozdělení, hlavní části kotlů III. a IV. třídy.

3 den
Údržba, revize a opravy kotlů, Obsluha a provoz kotlů III. a IV. třídy, poruchy kotlů, ochrana zdraví při práci a bezpečnost práce v kotelnách.

4 den
Pomocná zařízení kotlů II. a IV. třídy, armatura a výstroj kotlů III. a IV. třídy, měření, regulace, účinnost a ztráty kotlů, úprava vody kotlů III. a IV. třídy, opakování a přezkoušení znalostí pro obsluhu kotlů III. a IV. třídy.

5 den
Zkouška TI ČR

ZKOUŠKA
Pro přihlášení ke zkoušce je nutné se registrovat na stránkách TI ČR. Obratem dorazí potvrzení registrace a do 14 dnů podklady k platbě.
Registrace by měla být provedena cca 3 týdny před zkouškou.

Poznámka:
Prezence: od 7:30 - 8:00 hodin
Výuka: od 8:00 - 15:30 hodin
Zkouška: od 8:00

Cena kurzu
4 200 Kč bez DPH základní kurz s plynem = 4 dny
- nový uchazeč, který obsluhuje kotel na plynná paliva
3 500 Kč bez DPH základní kurz bez plynu = 3 dny
- nový uchazeč, který obsluhuje kotel na jiná paliva (tuhá, odpadní teplo...)
1 400 Kč bez DPH opakované školení = 1 den
- pro uchazeče, kteří prodlužují osvědčení před uplynutím 5 let platnosti

*** V ceně jsou zahrnuty učební texty a malé občerstvení ***

Zkoušky NEJSOU zahrnuty v ceně kurzu. Podklady k platbě za zkoušku zasílá TI ČR. Platba za zkoušku MUSÍ být uhrazena v den konání zkoušky.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat
* Darina Šabacká 724 217 370, d.sabacka@dtocz.cz
* Veronika Šlosárková 724 339 311, v.slosarkova@dtocz.cz

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(15,7MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.