Novinky

Najděte auto se zdrojem ionizačního záření!

Vyhledávání zdrojů ionizujícího záření v terénu se díky příznivému počasí v prvních jarních dnech stalo příjemnou zábavou pro všechny účastníky semináře Radiační ochrana. Seminář se konal na Morávce u Frýdky Místku. Seminář byl spojen s testy pracovníků zajišťujících radiační bezpečnost a v programu vystoupil i pozvaný host z SÚJB Mgr. Lukáš Macura k nácviku správných návyků při práci s radiometrem.

Akci připravil ZAM-servis a odborným garantem byl Ing. Homola. Pro splnění zákonné povinnosti dle Zákona č.263/2016 Sb., §33, odst. (8) a Vyhlášky č.406/2016 Sb., §18, odd. (3) byl seminář doplněn odborným vzdělávacím kurzem Radiační ochrany „Opakovací“, který naše společnost DTO CZ, s. r. o pořádá ve dvou formách ( on-line nebo prezenčně).

Pro nácvik obsluhy při měření radiometrem byly ve čtyřech automobilech umístěny zdroje ionizujícího záření.

Smyslem bylo nalézt radioizotopy v přistavených uzamčených automobilech a tyto označit SPZ v protokolu.

Před zahájením každý účastník obdržel svůj vlastní protokol o měření dávkových příkonů na plášti automobilů, který obsahoval plánek s označenými 6 body, do kterých měli zanést měření.

Vše nakonec vyhodnocovala odborná komise.

Nikdo z účastníků nesměl s ohledem na dávkové příkony překročit dobu pobytu ve sledovaném pásmu 3 minuty.

Kurzy radiační ochrany akreditované SÚJB naleznete zde.

Darina Šabacká + ava

Katalogy vzdělávání ke stažení

Katalog Stáhnout

(5,9MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Logo partnera

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.