Novinky

Vynikající příspěvky na konferenci KVALITA 2023

Už první den (18.4.) konference KVALITA 2023 v DTO CZ musel všechny prezenční i online účastníky nadchnout. Zazněly příspěvky, ve kterých řečníci obnažili postavení a roli kvality a „kvalitářů“ v podnicích výroby a služeb. A že si nebrali servítky. Popis stavu, fakta, skutečnosti, ale zaznělo hlavně: co s tím dál.

Po dopoledním bloku pak odpoledne otevřel Ing. Michal Bohuš, Ph.D. s tématem Časté nedostatky při praktickém užívání vybraných nástrojů a metod kvality. Přehledně a systémově vybral řadu nástrojů a metod používaných v systémech kvality a rozebral nejčastější problémy s využitím nebo nasazením. Pak rovněž uvedl, jak situaci „okamžitě“ napravit.

Velmi živé a poutavé bylo vystoupení Ing. Michaely Tavalyové ze Slovnaftu Bratislava. Zamýšlela se nad tím, jak napříč firmou prosazovat myšlenky zvyšování povědomí o kvalitě. Od operátorů po TOP management. Poukazovala i na příkladech vlastní firmy, jak na to jdou a jaké ´mají výsledky.

Prezentaci Ing. Dagmar Dreiseitelové, Ph.D. z Maxion Wheels Czech lze považovat asi za ústřední a zlomovou. Krok po kroku, od vstupu přes zdroje po výstup, představila současné problémy výrobních firem. S čím se potýkají, s čím se střetávají nově, co dříve nebylo. Jak ovlivňují energie i válka dění v našich podmínkách. Jakou roli v nákupu hrají cena a kvalita dodávek (když dodavatel mnohdy nechce nic garantovat), jak se vypořádat s tím, že už zcela neplatí, co bylo dřívě běžné apod.

Odpolední blok uzavřel velmi poutavou přednáškou Ing. Martin Girášek, MCI, z Technických služeb Opava. Účastníci byli rozhodně překvapení, když představil mimořádně široké portfolio zabezpečovaných služeb, které pokrývá kolem 200 zaměstnanců. Žertem jen prohodil, že jestli mají v běžné výrobní firmě třeba 10 obávaných inspektorů/ auditorů, pak jejich podnik jich má 56.000. Přesně tolik obyvatel má Opava a každý může posoudit kvalitu jejich práce. A protože se podnik pyšní i řadou regionálních i národních ocenění, přijali účastníci pozvání na exkurzi v rámci programu druhého dne konference.

Těšíme se opět v květnu 2023

ava

Katalogy vzdělávání ke stažení

Katalog Stáhnout

(5,9MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Logo partnera

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.