Novinky

Proběhlo setkání odborníků zvedacích zařízení

Seminář JEŘÁBY 2023, konaný ve dnech 23. – 24. května 2023 v Brně, přilákal více než 150 účastníků. Organizátory byly tradičně DTO CZ ve spolupráci se společností Kapka Plus. Akce se konala s podporou Rady kvality ČR.

Během dvoudenního programu byly prezentovány aktuální novinky v oblasti jeřábů, příslušenství pro zdvihání a cenné zkušenosti z praxe revizních techniků zdvihacích zařízení. Proběhly také diskuse o trestněprávní a občanskoprávní odpovědnosti revizních techniků zdvihacích zařízení v rámci jejich činností.

Po úvodním projevu odborného garanta semináře, pana Jaroslava Záhory, se slova ujali Ing. Václav Hovorka z OIP a Jiří Ohnůtek. Překvapením pro všechny byla představena vizuální karta s netradičním názvem WAKIZASHI. 

V průběhu programu postupně vystoupili různí řečníci. Ing. Lukáš Slívečka z INWIRO s.r.o. přednesl přednášku o analýze příčin destrukce lan na jeřábech, zatímco Rudolf Kriebel z RT ZZ se zaměřil na databázi závad a zajištěných nebezpečí při revizích zdvihacích zařízení. 

Po krátké přestávce následovalo školení jeřábníků a vazačů dle §12 NV 193/2022 Sb., které představili Jiří Ohnůtek a Petr Šafář. Poté Ing. Miloš Kromp přednesl přednášku na téma revize starých jeřábů a zpracování náhradní dokumentace – Místní provozní předpis. Odpolední program pak zakončil Ing. Aleš Wagner z Technické inspekce ČR s přednáškou o uvádění vyhrazených zdvihacích zařízení do provozu.

Večer se konala tradiční panelová diskuze, které se zúčastnili právníci a odborníci zabývající se bezpečností provozu zdvihacích zařízení. 

Druhý den zahájil Ing. Jaroslav Zajíček z České agentury pro standardizaci s přednáškou na téma Novinky v oblasti českých technických norem a mezinárodních norem EN a ISO, se zaměřením na ČSN ISO 12482:2019. Poté vystoupil pan Vladimír Tůma, který představil Revizi ČSN 27 01242. Následně pokračovali Ing. Jiří Kysela ze Státního úřadu inspekce práce a Ing. Václav Hovorka z OIP s přednáškou na téma Pracovní úrazovost u zdvihacích zařízení.

Po krátké přestávce přednesl Zdeněk Lipový ze SAR MONTÁŽE s.r.o. přednášku na téma Dovybavení starých jeřábů dálkovým ovládáním a Zbyněk Tomášek z ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. představil rizika při pronájmu pojízdných pracovních plošin.

Účastníci vyjádřili své uznání za možnost setkání a diskuzi o současných otázkách a výzvách v oblasti zdvihacích zařízení.

Darina Šabacká, organizační garant semináře, DTO CZ.

Katalogy vzdělávání ke stažení

Katalog Stáhnout

(4,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Logo partnera

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.