Novinky

Využijte novou kvalifikaci

Tak, jak na vysokých školách končí letní semestr a začíná zkouškové nebo na středních i základních školách finišuje pololetí písemkami a zkoušením, i v DTO CZ se v posledním týdnu června konaly zkoušky. Jenže dospělých. A kvalifikační. A zase tady byly nervy. Ticho na chodbách.

Jak lehké je vždy určit, kdo už je po zkoušce a koho to teprve čeká. Po chodbách se plouží pomalou chůzí postavy s učebními texty v rukou, a zpravidla polohlasně si něco mroukají. Ti jsou před zkouškou. A jiní pijí, jedí, a ve tvářích je znát už jistý klid a vyrovnanost. Těm už se mnohdy chce trochu mluvit, ale nebývá s kým.

Po 3 měsících, přesně po 20 prezenčních dnech a absolvovaných 20 tematických modulech, došli ke zkouškám absolventi rekvalifikačního kurzu Správce nemovitostí – facility management. Tři zkoušející poslouchají obhajobu závěrečné práce a průběžné kladou otázky z probraného učiva. Nakonec v tu poslední středu v měsíci byli úspěšní všichni. Komise v závěrečné řeči k absolventům (i mimo protokol) vysoce ocenila některé předložené práce. Shodli se, že jsou dokonce vhodné k celorepublikovému publikování za pojetí a přístup k tématu. Zvláště vzpomínali jednoho absolventa ze sektoru státní správy, která má pod sebou řadu objektů. Všichni dostali osvědčení o úspěšném absolvování rekvalifikačního kurzu se závěrečnou zkouškou a stali se kvalifikovanými správci majetku.

V úterý, den před tím, se zase konaly akreditované certifikační zkoušky na funkci auditor BOZP. Tento typ zkoušek se zase koná podle mezinárodně platné technické normy. Zájemci o certifikaci musí splnit odborné vzdělání, a na místě úspěšně vypracovat asi hodinový test, provést witness nebo simulovaný audit, a nakonec uspět u ústních zkoušek. To vše za bedlivého sledování dvou zkušebních komisařů. Všichni auditoři byli šikovní a uspěli. Na závěr dostali akreditovaný certifikát s mezinárodní platností.

Ať žijí prázdniny!!!

ava

Katalogy vzdělávání ke stažení

Katalog Stáhnout

(4,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Logo partnera

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.