Novinky

Zvýšení odbornosti je hlavním motivem vzdělávání lidí

Zaměstnanci považují trvalé vzdělávání v oboru za důležité, chtějí se hlavně zdokonalit ve znalostech a zlepšit si své dovednosti. Uvedlo tak celkem 64% dotázaných zaměstnanců z různých firem v moravskoslezském regionu. Hlavním motivem lidí je tedy být lepší v oboru, neztratit přehled a zlepšovat se. Vzdělávat se a absolvovat kurzy kvůli lepšího platového ohodnocení – to považuje za důležité každý třetí zaměstnanec, a vzdělávat se kvůli kariérního růstu považuje za důležité dokonce až každý čtvrtý. Vyšlo z komplexního šetření „Vzdělávání z pohledu zaměstnanců v Moravskoslezském kraji“, které bylo založeno na průzkumu společností Everesta, DTO CZ, New Dimension a Inboox CZ pro zadavatele (kterým bylo Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje) a kterého se zúčastnilo 880 zaměstnanců. Sběr dat započal v roce 2022 a probíhal do poloviny roku 2023.

Roky 2022 stejně jako 2023 vůbec nebyly pro zaměstnance ani pro firmy jednoduché. Ve společnosti sotva dozněl covid, se všemi ekonomickými i sociálními dopady, na Ukrajině začala válka, přidala se energetická krize a vše vrcholilo loňskou vysokou inflací. I když zakázek bylo v roce 2023 ve firmách poměrně dost, doháněly se resty a plány minulých let. K tomu přetrvával velký nedostatek zaměstnanců, a nikdo přesně nevěděl, jak se promítne zvláště energetické šetření zdrojů na výdaje na kurzy a školení. Proto bylo zajímavé sledovat, k jakým změnám nebo posunům došlo zvláště po covidovém období na úseku dalšího vzdělávání. Jak lidé nazírají na potřebu absolvovat kurzy, proč je chtějí absolvovat, v jakém rozsahu a v jaké formě, kdo by je měl doporučit apod.

Klíčová je rozhodně motivace lidí ke vzdělávání, a to pro úspěch jednotlivce i organizace. Proto je zajímavé, jak odpovídali respondenti na otázku: Co vás motivuje k dalšímu vzdělávání? Na následujícím obrázku je uvedeno pořadí od nejvýznamnějšího.

Nejvíce lidi motivuje ke vzdělávání zvýšit si odbornost (64%), následuje potřeba seberozvoje (tu uvedlo 55% dotázaných). Seberozvojem lze chápat vše, co pomůže k lepšímu vzájemnému vztahu na pracovišti i v osobním životě, ať se jedná o komunikační dovednosti, řešení konfliktů nebo řešení stresových situací, popř. hospodaření s časem.

Z hlediska preferovaných témat, které lidé absolvovali a chtěli by i v dalším roce absolvovat, jsou:

1.       Technické a odborné znalosti

2.       Seberozvoj

3.       Jazykové dovednosti

Hodně diskutovanou otázkou ve společnosti zůstává, jak nazírat na novou formu on-line vzdělávání z hlediska účinnosti, dopadu nebo preferencí. Dříve, než uvedeme, jak to vidí zaměstnanci v MSK, zmiňme, že si nová forma našla řadu příznivců, určitě se vyplatí pro některá témata, stejně jako se může mnohdy ukázat jako efektivní formou pro zaměstnavatele, a to když nemůže uvolnit zaměstnance na delší čas (zvláště pokud je místem konání školení mnoho set kilometrů vzdálené místo). Více než 70% zaměstnanců v šetření uvedlo, že preferuje prezenční formu výuky přímo u zaměstnavatele nebo by na dané místo školení dojeli.

A jak je to s frekvencí vzdělávání? Jak často by se chtěli zaměstnanci vzdělávat? 62% uvedlo, že je pro ně nejlepší 1x za měsíc až 1x za půl roku. Pro 18% lidí je postačující 1x/rok, a dokonce každý desátý respondent uvedl, že se nemá zájem vzdělávat vůbec.

Je příjemné zjištění, že i samostudium považují zaměstnanci za důležité a chtějí se mu věnovat. Pak je ale důležité zmínit, že 65% zaměstnanců uvádí za vhodnou podobu mít tištěné nebo elektronické podklady.

Jaký je pohled zaměstnanců na financování vzdělávání? 86% dotázaných je přesvědčeno, že největší měrou by se měl na vzdělávání podílet zaměstnavatel.

A odkud nejčastěji čerpají zaměstnanci informace o nabídkách a možnostech vzdělávacích kurzů? Každý druhý zaměstnanec uvedl, že spoléhá na zaměstnavatele. Ať na personalistu nebo nadřízeného, kterým jim doporučí nebo přímo určí, co je vhodné absolvovat. Druhá polovina spoléhá sama na sebe a hledá si možné kurzy sama. Většinou na internetu.

Kdybyste se chtěli dovědět o výsledcích šetření ke vzdělávání v MSK více, můžete si prohlédnout větší část zprávy zde.

ava

Katalogy vzdělávání ke stažení

Katalog Stáhnout

(4,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Logo partnera

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.