Novinky

Letošní vítězové jsou známí

U příležitosti kongresu Gerontologické dny Ostrava konané v říjnu 2018 byli slavnostně vyhlášení vítězové

Ceny za mimořádný přínos v oboru gerontologie.

Záštitu nad Cenou převzal hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, který osobně přítomným vítězům blahopřál.

Vyhlašovatelem a hlavním pořadatelem bylo DTO CZ.

Rádi bychom představili letošní držitele, a to obou vyhlášených kategorií:

  • KATEGORIE ZDRAVOTNICKÁ

MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.

za rozvoj intenzivní gerontologické péče v unikátním zařízení v ČR a za dlouholetou osvětovou činnost

MUDr. Božena Jurášková, Ph.D. je od začátku své kariéry ve Fakultní nemocnici Hradec Králové spojena s oborem gerontologie a geriatrie. V počátečních obdobích rozvoje gerontologie ve FN HK patřila mezi hlavni protagonisty tohoto oboru jak po stránce klinické, vědecké, edukační, tak i po stránce organizační. Po vzniku Kliniky gerontologické a metabolické (nyní III. interní gerontometabolické kliniky) ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, jako unikátního zařízeni v České republice, se zejména zapojila do rozvoje intenzivní péče se všemi jejími klinickými, vědeckými i edukačními atributy.

  • KATEGORIE SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNICKÁ

MgA. Petr Veleta, Ph.D.

za uplatnění a rozvoj unikátní pohybové a taneční metody EXDASE v práci se seniory

MgA. Petr Veleta, Ph.D. absolvoval Taneční konzervatoř v Praze, roční stáž na London School of Contemporary Dance, obor choreografie na pražské HAMU a doktorské studium kinantropologie na FTVS UK. Pracuje jako asistent režie opery Národního divadla v Praze.

K dalším aktivitám patří taneční a pohybová terapie pro seniory s psychickým a fyzickým postižením, kterou provádí v rámci programů České alzheimerovské společnosti, Gerontologického centra v Praze 8 a Peter´s Dance Centre Prague. Je zakladatelem pohybové a taneční metody EXDASE (EXercise and DAnce for SEniors). Tuto psychomotorickou terapeutickou metodu používá s úspěchem v praktických lekcích, v mnoha zařízeních dlouhodobé péče pro seniory a zdravotně postižené v České republice i v zahraničí.

Blahopřejeme oběma a přejeme mnoho dalších profesních i osobních úspěchů!!!

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(15,7MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.