Novinky

„Geronto Oscary“ udíleny v Ostravě

Již od roku 2002 je milou tradicí, že na počátku jednoho z největších kongresů věnovanému gerontologii, je slavnostně udílena osobnostem Cena za mimořádný přínos v oboru gerontologie. Cena je celorepubliková a hodnotící výbor hlasoval o vítězi ve dvou kategoriích. Vyhlášení výsledků za rok 2019 proběhlo dne 16. října 2019 v nové aule VŠB-TU Ostrava.

Cenu roku 2019 v kategorii SOCIÁLNÍ získala

PhDr. Hana Janečková, Ph.D.

za dlouhodobou výzkumnou činnost v oblasti reminiscenčních technik s dopadem na kvalitu života seniorů.

 • Jmenovaná působí na Ústavu ošetřovatelství 3.lékařské fakulty ÚK a katedře Pastorační a sociální práce Evangelické teologické fakulty UK.
 • Stála u založení Diakonie Českobratrské církve evangelické.
 • Vytvořila systém vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách.
 • Stavěla kurz pro pracovníky pečující o lidi s demencí.
 • Je jednou ze zakladatelek České alzheimerovské společnosti.
 • Vedla výzkumné národní i mezinárodní projekty věnované vlivu reminiscenční péče na život seniorů v institucích, spoluúčastnila se založení Reminiscenčního centra v ČR, přímo aplikuje výsledky výzkumu do české praxe. Navíc šíří osvětou přednosti reminiscenční terapie.

Cenu roku 2019 v kategorii ZDRAVOTNICKÉ získal

MUDr. Milan Forejtar, CSc.

za dlouhodobý přínos ve vzdělávání zdravotníků v oboru geriatrie.

 • Pan doktor v současnosti působí jako emeritní primář oddělení klinické gerontologie Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.
 • Působil 16 let jako zástupce primáře oddělení gerontologické centra a poté 12 let jako primář.
 • Centrum získalo od počátku prvky diferencované struktury.
 • Vyučoval geriatrická témata vysokoškolské studenty.
 • Podporoval sekci mladých lékařů perspektivy geriatrie.
 • Zdokonalil program prevence chronicky nemocných seniorů.
 • Podílel se na kultivaci vzdělávacího systému v oboru gerontologie a geriatrie.
 • Prosadil certifikované kurzy v geriatrii.
 • Podílel se na zpracování koncepce v oboru geriatrie a následné péče ve Zlínském kraji a poté v ČR.
 • Neúnavně prezentoval, přednášel a psal články a publikace o péči o seniory.
 • Je nesmazatelně svázán s úspěšnými zlínskými gerontologickými dny.

Osobní záštitu nad Cenou převzal hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Blahopřejeme všem oceněným a ještě jednou děkujeme za inspiraci a přínos.

ava

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(15,7MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.