Novinky

Nová pravidla prezenčních kurzů

Uklidili jsme, dezifikovali, opravovali a upravovali. Všichni zaměstnanci jsme se vrhli na celodenní akci v objektu DTO CZ s krédem: STARTUJEME NA ČISTO. Pracovali i muži (ale manželkám to říkat nebudeme!). Celodenní akce byla zaměřena na to, aby se každý účastník prezenčních kurzů u nás cítil příjemně a bezpečně.

Také jsme vydali nová pravidla, abychom maximálně eliminovali nebezpečí šíření koronaviru. Představujeme Vám je dále.

Pravidla prezenčních kurzů v DTO CZ od 26. 5. 2020

  1. Každý účastník kurzu podepíše před zahájením kurzu (nebo po bezprostředním dostavení se na kurz) čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.
  2. Nošení roušek podléhá obecně platným opatřením; na učebně (při rozestupech alespoň 1,5m) není zakrytí nosu a úst nezbytné.
  3. Výuka bude probíhat vždy v takových prostorách, kde mohou účastníci sedět s rozestupy alespoň 1,5m.
  4. Na vstupu do budovy a na všech toaletách, kde se pohybují účastníci kurzů, jsou umístěny dezinfekční prostředky na ruce; na toaletách je rovněž k dispozici mýdlo s virucidním účinkem. Prosíme účastníky, aby používali dezinfekci.
  5. Mohou se konat vzdělávací akce do počtu 300 osob.
  6. Pro kurzy péče o tělo (kosmetika, manikúra, pedikúra, masáže) platí jiná pravidla.
  7. Jsou upravené úklidové plány v objektu DZO CZ, zahrnující mj. dezinfekci klik, madel, tlačítek ve výtahu, baterií na toaletách, povrchu stolů apod.
  8. Účastníci sami by měli dbát na pravidelné větrání výukových prostor o každé přestávce.
  9. Prosíme o dodržování doporučených odstupů a netvoření hloučků.

Sestaveno dne 26. 5. 2020 s platností do odvolání jako příkaz jednatele č. P12.

Ing. Alan Vápeníček, CSc., jednatel DTO CZ

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(15,7MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.