Novinky

Kongres o aktivním stáří

Univerzitní hala na VŠB-TUO se opět stala dějištěm již tradičního kongresu Gerontologické dny Ostrava. Celá akce i s doprovodnými programy proběhla ve dnech 19. a 20. října 2022.

První den hlavní programu byl věnován sociálním tématům, a bylo co poslouchat. Úvodní bloky přednášek se věnovaly legislativním změnám, trendům v péči a sociodemografickému výhledu. Následoval interaktivní blok realizovaný formou workshopů, kde moderátorky Zuzana Filipková a Marta Machová zcela vtáhly účastníky do diskuze a rozboru konkrétních případů. Odpolední blok byl celý věnován stále aktuálnímu tématu, a to psychoterapii, gerontopsychiatrii, demenci apod.

Další den následovaly velmi poutavé přednášky tentokrát věnované péči o seniory ze zdravotního hlediska. Čtyři bloky se postupně věnovaly strastem a slastem vyššího věku (sexualitě ve vyšším věku), zlepšení pohybové aktivity, novým možnostem testování kognitivních funkcí a nakonec výživou a farmakoterapii ve stáří.

V rámci doprovodných programů se konala Konference pro studenty, kterou moderovala a garantovala Renata Křížová ze SZŠ a VOŠZ Ostrava. Zaznělo 10 odborných sdělení a snad 120 studentů ještě dlouho po ukončení debatovalo. Stejně úspěšná byla i konference Řízená kvalita ve zdravotnictví, kterou garant a moderátor Patrik Kapias z FNO orientoval na tři nosná témata: digitalizace, GDPR a whistleblowing. Po oba dny mohli všichni účastníci kongresu i doprovodných konferencí konzultovat, prohlížet si a zkoušet asi u 20 vystavujících firem.

Těšíme se na ročník 2023.

ava

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(5,9MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,3MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.