O nás

Poradenství

V poradenských aktivitách se zaměřujeme na tyto oblasti:


Štíhlá výroba

Rozpory jako projev doby

Štíhlá výroba představuje soubor nástrojů, technik a systémových řešení, které mají podniku pomoci rychle reagovat na současné, stále se měnící a hlavně rostoucí požadavky zákazníka. Zákazník očekává kvalitu, včasnost a odpovídající (konkurenční a nízkou) cenu. Podnik musí být štíhlý a zároveň stabilní, dosahovat plynulosti v rozbalancovaných objemech zakázek, být pořád inovativní a přitom neriskovat, dosahovat výkonů při rostoucích vstupech a režii atd. Rozpory.

Dnešní zákazník je ochoten platit pouze za činnosti přidávající hodnotu, to znamená za přesnost, funkčnost a spolehlivost výrobku. Do ceny výrobku už nelze tak jednoduše skrývat náklady na zbytečné plýtvání materiálem, prostorem, energiemi, ale i za špatnou logistiku, údržbu, toky materiálu i informací, vývoj apod.

Štíhlá výroba je o nové pružné a flexibilní komunikaci mezi všemi úseky organizace, od operátorů po vedení společnosti k překonávání rozporů.

Důvody pro zavedení principů štíhlé výroby

 • Eliminace plýtvání
 • Kratší průběžné doby
 • Vyšší výrobní produktivita
 • Lepší kvalita
 • Vyšší využití zařízení / lidí.
 • Motivovaní zaměstnanci
 • Trvalé zlepšování výsledků

Techniky a nástroje štíhlé výroby

Pořádek a organizované pracoviště 5S, eliminace plýtvání MUDA, mapování hodnotového toku VSM, tahové systémy KANBAN, optimalizace pracoviště LAYOUT, upřednostňování VIZUALIZACE, široké zavádění STANDARDIZACE, trvalé zlepšování KAIZEN, podpora motivace a výkonnosti TÝMOVÁ PRÁCE, rychlá výměna SMED, totální údržba TPM.

Co nabízíme

Formou kombinace poradenství – koučování – workshopů pomůžeme zavést nebo zlepšit vybrané techniky pro dosažení úspěchů v aplikaci štíhlé výroby.

zpět na horní menu


Personální management

Rozpory jako projev doby

Moderní organizace očekává, že lidé budou znalí, motivovaní, loajální a dosahovat očekávaných výkonů. Aby organizace byla flexibilní, s tendencí růstu, uměla čelit krizím a konkurenci, dosahovala požadovaných finančních výsledků. Ale „vhodných“ lidí bývá statisticky v organizaci 10 max 15%. Jsou přetížení, nové úkoly jdou výhradně za nimi, jsou nepostradatelní (začínáme jim říkat moderně klíčoví). Nové výzvy organizace, avšak noví „vhodní“ nejsou. Rozpory.

Smělé plány a cíle organizace by měly jít ruku v ruce se smělými aktivitami na úseku personálních procesů. Personalistika v organizacích stále více nabírá významnější roli. Neboť lidé a inovace se stávají novými pilíři úspěšného rozvoje organizace. Pro posílení významu se někdy hovoří o novém obsahu náplně personalistiky (a asi proto přejímá i jiný název – lidské zdroje, aby se definitivně vymezila jen od personální agendy). Jak zapojit další a další? Překonám rozporů.

Vybrané procesy a aktivity

 • Měření spokojenosti zaměstnanců (s čím jsou/nejsou spokojeni a co považují za důležité pro úspěch)
 • Monitoring sociálního klimatu v organizaci (co a nakolik si myslí zaměstnanci o organizaci a jak co zlepšit)
 • Nastavení flexibilních odměnových systémů s vazbou na výkonnost (spravedlnost a objektivita)
 • Adaptace systému hodnocení zaměstnanců (objevme potenciál a možnosti)
 • Školení hodnotitelů k potlačení formalismu a renesanci pravého významu hodnocení

Co nabízíme

Formou kombinace poradenství – koučování – workshopů pomůžeme zavést nebo zlepšit vybrané procesy a aktivity pro dosažení úspěchů v personálním managementu.

zpět na horní menu


Společenská odpovědnost CSR

Rozpory jako projev doby

Kultivace společnosti se v podmínkách ČR odvíjí velmi pomalu, neetické chování podnikatelů, politiků a přetrvávající korupční klima, jsou stále na pořadu současných dnů. Tato skutečnost je hlavním důvodem, že se termíny jako podnikatelská či manažerská etika, etické principy, etické a odpovědné chování, společenská odpovědnost skloňují stále častěji. Politika životního prostředí není zasazena do kontextu reálných možností a vlivů na ekonomiku a zaměstnanost. Rozpory.

Koncipování udržitelného rozvoje, který by důsledně uplatňoval princip tří základních oblastí CSR – environmentální, ekonomické a sociální, se jeví jako varianta „zdravého“ směru. Aktuální novinkou je Národní program posuzování shody systémů managementu společenské odpovědnosti, určený k implementaci a na rozdíl od normy ISO 26000 i k následné certifikaci v systému společenské odpovědnosti.

Do společnosti vstupuje Národní cena CSR a v podmínkách MSK i Cena hejtmana MSK za společenskou odpovědnost. Něco se děje pro překonání rozporů.

Vybrané aktivity k aplikaci společenské odpovědnosti

 • Implementace požadavků CSR do podmínek dané organizace
 • Pomoc při koncipování opatření a struktury dokumentů (zprávy) k předložení návrhu na Cenu CSR
 • Audit stavu CSR v organizaci
 • Školení managementu k obsahu a požadavkům CSR v organizacích

Co nabízíme

Formou kombinace poradenství – koučování – workshopů pomůžeme zavést nebo zlepšit aktivity pro dosažení úspěchů v oblasti CSR.

zpět na horní menu

Katalogy vzdělávání ke stažení

Katalog Stáhnout

(4,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Logo partnera

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.