Vzdělávací a poradenská
společnost s tradicí
a působností v celé ČR
DTO CZ - vzdělávání jak má být

Konference

 
Logo ČSVTS

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.

Partneři

XI. KONFERENCE PRO FYZIOTERAPEUTY A ERGOTERAPEUTY Hlavní program

XI. KONFERENCE PRO FYZIOTERAPEUTY A ERGOTERAPEUTY

Termín konference: 18.10.2017
Místo: Dům kultury města Ostravy
 
Přihláška
Cena vč. DPH599 Kč

Hlavní program


ODBORNÝ PROGRAM - I. ČÁST
Důstojné stáří
Bc. Věra NOVOTNÁ, odborný garant konference, Klinika léčebné rehabilitace FN Ostrava, UNIFY ČR

Proč chybí odborná rehabilitace v seniorských pobytových domech?
MUDr. Ing. Mgr. Petr BOUZEK, předseda Společnosti lékařů a zdravotníků v sociálních službách České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Rehabilitace pacientů po CMP - srovnávací studie
MUDr. Ilona NEDVĚDOVÁ, primář Rehabilitační ústav Hrabyně s detašovaným pracovištěm v Chuchelné

Armeo – rehabilitace ruky u hemiparetiků
Bc. Kateřina ADAMEC MORAVCOVÁ, Rehabilitační ústav Hrabyně s detašovaným pracovištěm v Chuchelné

Přístroj WalkAide u pacientů po CMP
Bc. Mateusz MROZEK - Marie KAMRÁDOVÁ, DiS., Rehabilitační ústav Hrabyně s detašovaným pracovištěm v Chuchelné

Awake kraniotomie z pohledu klinického logopeda
Mgr. Marie KANIOVÁ, PhD., Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Ostrava

Kochleární implantace u dospělých
Mgr. Pavlína TIŠLOVÁ, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Ostrava
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PŘESTÁVKA NA OBČERSTVENÍ - OBĚD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ODBORNÝ PROGRAM - II. ČÁST

Využití Thera –Trainer Balo v rehabilitaci
Mgr. Anežka KEBLÚŠKOVÁ - Mgr. Markéta ČENTÍKOVÁ, Klinika léčebné rehabilitace, FN Ostrava

Subjektivní hodnocení stability – dotazníky
Mgr. Iva FIEDOROVÁ, Klinika léčebné rehabilitace, FN Ostrava

Pohybové chování - ukazatel možného rizika pádu u seniorů
PhDr. Zdeňka KRHUTOVÁ, Ph.D., AD Landek klinika, s.r.o., Ostrava - Petřkovice, Osteologické centrum Zlín, Mediekos ambulance, s.r.o.

Nordic Walking - jak se zdravě pohybovat v každém věku
Mgr. Vít BÁBÍK, Rehabilitační centrum Konice, s.r.o.; NORDICFUN.cz

I ve stáří záda bolet nemusí
Markéta HURNÍKOVÁ, Krásná rehabilitace, Klimkovice