Konference pro sestry

KONFERENCE PRO SESTRY, PRACOVNÍKY V SOC. SLUŽBÁCH, FYZIO A ERGO TERAPEUTY-PRAHA

Termín konference:
st 12.06.2013
Cena včetně DPH
668 Kč
UMÍRÁNÍ A SMRT - neoddělitenlá součást pomáhající profese


Místo konání:
ČSVTS
Novotného lávka 5, Praha 1-Staré Město

Termín konání: 12. června 2013

Konferenční poplatek: 668,- Kč / zahrnuje účast na programu a občerstvení

Akce je Českou asociací sester a POUZP /pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty /zařazena do kreditního systému (dle vyhl. MZ ČR 4/2010 Sb.), 4 kreditní body.

Certifikát pro pracovníky v sociálních službách, 4 hodiny

Způsob úhrady:
*bankovním převodem na účet č. 64804761/0100, variabilní symbol: 30531300,
do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení (k identifikaci Vaší platby)

*poštovní poukázkou typu A (k dostání na každé poště) na adresu DTO CZ, s.r.o.,
Mariánské nám.480/5, 709 28 Ostrava – Mariánské Hory, č. účtu 64804761/0100,
variabilní symbol: 30531300, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení (k identifikaci Vaší platby)


Organizační garant a sekretariát konference:
DTO CZ, s.r.o.
Jana Vávrová, Lenka Ožanová
Mariánské náměstí 480/5, 709 28 Ostrava - Mariánské Hory
IČ: 47666439 DIČ: CZ47666439
Tel.: 595 620 152, 153, 111, fax: 595 620 160
E-mail: dtocz@dtocz.cz
www.dtocz.cz

Doprava do místa konání konference
ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1-Staré Město
Novotného lávka stojí nad hladinou Vltavy při jejím pravém břehu v blízkosti Karlova mostu směrem proti proudu řeky prakticky na konci Smetanova nábřeží.

- z Hlavního nádraží Praha – metrem do stanice Staroměstská, dále cca 10 minut pěší chůze směr Karlův most.


Odborný garant konference:
MUDr. Irena Závadová
Hospicové o. s. Cesta domů, Praha


ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE

8.30 – 9.00 prezence
9.00 – 11.55 odborný program
11.55 – 12.15 přestávka na občerstvení
12.15 – 13.30 odborný program

*Paliativní a hospicová péče – MUDr. Irena Závadová /Hospicové o. s. Cesta domů, Praha/

*Komunikace s pacientem v terminálním stadiu – Mgr. Jakub Formánek /FN Bulovka, Praha/

*Péče o zemřelého ve zdravotnickém zařízení – Mgr. Jaroslava Chládková /VOŠZ SŘMR Praha/

*Co s námi dělá setkání s umíráním a smrtí? – Mgr. Pavel Pokorný /Hospicové o.s. Cesta domů, Praha/

*Žít a umírat – Anna Krutská, DiS. /Hospicové o. s. Cesta domů, Praha/

*Práce a komunikace s pozůstalými jakou součást paliativní péče – Jindřiška Prokopová /Hospicové o. s. Cesta domů, Praha/

*Role sociálního pracovníka v nemocnici – Věra Fořtová, DiS., Vladimíra Kvapilová /FN Bulovka, Praha/

*Sestra v mobilním hospici – spolupráce s lékařem – Pavel Klimeš /Hospicové o. s. Cesta domů, Praha/

*Doprovázení umírajících z pohledu nemocničního kaplana – Mgr. Magdalena Solárová, Ph.D. /FN Bulovka, Praha/

*Právní aspekty dříve vysloveného přání – Dr. iur. et JUDr. Helena Petreková /Centrum zdravotnického práva PF UK v Praze/

*Příběh odcházení v obrazech – Bc. Michaela Čadková Svejkovská /Amelie, o. s., Praha/

Zakončení konference

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(15,7MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.