Gerontologické dny Ostrava

XIX. GERONTOLOGICKÉ DNY OSTRAVA

Termín konference:
st 14.10.2015 - pá 16.10.2015
Cena včetně DPH
999 Kč

ODBORNÝ PROGRAM

ODBORNÝ PROGRAM - středa 14. října 2015

Garanti jednání: MUDr. Milan Stolička, Ph.D., MUDr. Ingrid Rýznarová

8.00 – 9.00 prezence účastníků
9.00 – 12.55 odborný program – část I.
12.55 – 13.35 přestávka na občerstvení
13.35 – 15.00 odborný program – část II.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ODBORNÝ PROGRAM /ČÁST I. 9.00 – 12.55/
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ A UDĚLENÍ CENY ZA MIMOŘÁDNÝ PŘÍNOS V OBORU GERONTOLOGIE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Je vitamin D nadějí pro úspěšné stárnutí?
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc./Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství LF MU Brno/
*Je naše maso a masné výrobky kvalitní?
prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc. /Ústav hygieny a technologie masa, VFU Brno/
*Problematika compliance u chronické medikace seniorů
MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D., Kateřina Buláková /FN Olomouc/
*Systémová onemocnění pojiva v seniorském věku
MUDr. Hana Ciferska, Ph.D. /Revmatologicky ústav Praha /
*Duchovní péče v LDN Ostrava-Radvanice
ThLic. Václav Tomiczek, Mgr. Marcela Gabzdylová /LDN Ostrava-Radvanice/
*Multidisciplinární přístup k pádům seniorů
MUDr. Astrid Matějková /Pardubická krajská nemocnice, a.s./
*Stáří, život s limitem, přesto může být pěkné
Eva Benešová /Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p.o./
*Možnosti pohybové aktivizace seniora s využitím mezioborové spolupráce
Bc. Jiří Šmolka /Střední zdravotnická škola Frýdek-Místek, p.o/
*Zátěž pečovatelů pacientů trpících demencí
Mgr. Taťána Kršíková /Nemocnice s poliklinikou Havířov p.o., Lékařská fakulta OU/
*Sarkopenie a představení projektu MID-FRAIL
MUDr. Martina Pařízková /Slezská nemocnice Opava - Geriatrické a doléčovací oddělení/
*Jak může přispět společnost Bella Bohemia s.r.o. k pomoci pečujícím rodinám?
Marie Schlemmerová /Bella Bohemia, s.r.o. Praha/
*DISKUSE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ODBORNÝ PROGRAM /ČÁST II. 13.35 – 15.00 /
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Zdravotní problémy seniorů v sociálních institucích na Slovensku
doc. MUDr. Ivan Bartošovič PhD, mim. prof. /Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava/
*Akutní poškození ledvin u seniorů
MUDr. Petejová Nadežda, Ph.D. /Lékařská fakulta, Ostravská univerzita/
*Malnutrice v gerontologii - jak postupovat
MUDr. Hrabovský Vladimír, Ph.D. /Lékařská fakulta, Ostravská univerzita/
*Udržet moč – udržet život
MUDr. Josef Kopecký /Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o./
*Permanentní katetrizace a její alternativy
MUDr. Ľubica Ciesar Lahová /Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o./
*DISKUSE

---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------

ODBORNÝ PROGRAM - čtvrtek 15. října 2015

Garanti jednání: Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D., Bc. Martin Pražák, DiS.

8.00 – 9.00 prezence účastníků
9.00 – 12.05 odborný program – část I.
12.05 – 12.45 přestávka na občerstvení
12.45 – 15.10 odborný program – část II.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ODBORNÝ PROGRAM /ČÁST I. 9.00 – 12.05/
ZAHÁJENÍ A VYHLÁŠENÍ VÍTĚZE SOUTĚŽE DOMOV PLNÝ ŽIVOTA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Dlouhé stáří? Přínos nebo obtíž pro jednice i společnost?
PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. /Praha/
*Nejsem na to sám
Mgr. Vladislava Ševčíková, Bc. Dana Navrátilová /CSS Poruba, p.o/
*Jak neztratit domov ani ve stáří…
Ing. Danuše Martinková /Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov /
*Dobrovolnictví – recept na samotu
Bc. Andrea Radomská, DiS., Mgr. Hana Čadová /ADRA, o.p.s. /
*O kom, o čem aneb rozhovor nebo setkání?
PhDr. et Mgr. Markéta Heroutová /Slezská diakonie, úsek Brno, nestátní nezisková org./
*Domov Sue Ryder, o.p.s.
Mgr. et Ing. Matěj Lejsal / Domov Sue Ryder, o.p.s. /
*Set – terapie sebeudržení
PhDr. Miluše Jůnová /Domov seniorů Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb/
*DISKUSE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ODBORNÝ PROGRAM /ČÁST II. 12.45 – 15.10/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Etické aspekty pomoci člověku v závěru života
Mgr. Vítězslav Řehulka /Římskokatolická farnost Ostrava – Zábřeh /
*Uživatelé sociálních služeb s omezenou svéprávností a jejich opatrovníci – etika a zákon
JUDr. Marta Šosová /Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko /
*Co nám prozradí internet o slově etika a dilemata, morálka?
Lenka Carbolová, DiS. /Charitní dům sv. Václava - domov pokojného stáří /
*Etika „výkonu moci“ nad osobou se zdravotním postižením v pomáhajících profesích
Mgr. Marek Záruba /SANTÉ-centrum ambulantních a pobytových soc. služeb, p.o/
*Kolize hodnot a otázky svědomí při poskytování sociálních služeb seniorům
Zdeněk Kašpárek /Slezská diakonie /
*Spirituální rozměr člověka a jeho místo v celostní péči o seniory
Mgr. et Mgr. Kornélia Kolářová Takácsová, Th.D./Praha/
*Holistický přístup a její duchovní rozměr
ThDr. Miriam Prášilová, PhD. /Slezská diakonie /
*DISKUSE

---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMY PRO LAICKOU VEŘEJNOST - pátek 16. října 2015 /9.00 – 13.00 hodin/ VOLNÝ VSTUP

Třetí den Gerontologických dnů Ostrava je letos určen seniorům a široké laické veřejnosti. V rámci připraveného programu budou mít příležitost poradit se s odborníky, poslechnout si zajímavé přednášky a navštívit prodejní výstavu zaměřenou na potřeby seniorů.

Poradenství:
•Měření tlaku, hmotnosti, výšky a stanovení BMI
•Vyšetření pohybového aparátu
•Rady nutričního terapeuta
•Tísňová péče Dorkas
•Městská policie – ochrana seniorů před podvodníky
•Bílý kruh bezpečí – pomoc obětem a svědkům trestných činů
•Nabídka, informace a poskytnutí základního sociálního poradenství o sociálních službách /např. osobní asistence, pečovatelské služby, domovy pro seniory, denní stacionáře, týdenní stacionáře, odlehčovací služby…/
•Informace o dávkách a službách pro seniory a zdravotně postižené

Generální partner

Generálni partner konference
Bella Bohemia, s.r.o.

Partneři


CK Vítkovice Tours‎
MEDIÁLNÍ PARTNER: Zdravotnictví medicína
MEDIÁLNÍ PARTNER: Časopis pro Kvalitní ŽIVOT
MEDIÁLNÍ PARTNER: Městský Obvod Mariánské Hory a Hulváky


Acare a.s.
APOS BRNO s.r.o.
MePro Trading, s.r.o.
Bohušovická mlékárna, a.s.
ERILENS s.r.o.
SOLIFT, s.r.o.
BIOMAG CZ
MSM spol. s r.o.
BTL, a.s.
Moravec kvalitní ponožky
Amoené
PROORMEDENT s.r.o.
SENSA-SHOP.CZ
SAELA s.r.o.
A.L.P. ecology, s.r.o.

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(3,9MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,3MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.