Konference pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty

Konference pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty-FYZIOTERAPIE U VYBRANÝCH TYPŮ PORANĚNÍ

Cena včetně DPH
595 Kč
Akce je UNIFY ČR a Českou asociací ergoterapeutů zařazena do kreditního systému (dle vyhl. MZ ČR č. 423/2004 Sb.).

Vyplněnou přihlášku zašlete prosím nejpozději do 11. 1. 2008 na adresu organizačního garanta a sekretariátu konference

Organizační garant a sekretariát konference:
DTO CZ, s.r.o. (dříve Dům techniky Ostrava, spol. s r.o.)
Jana Vávrová, Anna Karásková
Mariánské náměstí 480/5, 709 28 Ostrava - Mariánské Hory
IČ: 47666439 DIČ: CZ47666439
Tel.: 595 620 152, 110, 111, fax: 595 620 160
E-mail: dtocz@dtocz.cz
www.dtocz.cz

Partneři

Partner konference:
Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(5,9MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,3MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.