Konference pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty

KONFERENCE PRO SESTRY, FYZIOTERAPEUTY A ERGOTERAPEUTY - BRNO

Termín konference:
út 13.05.2008 - st 14.05.2008
Cena včetně DPH
983 Kč
Akce je Českou asociací sester zařazena do kreditního systému (dle vyhl. MZ ČR č. 423/2004 Sb.).

Kreditní body jsou přiznány pouze za účast na obou dnech.

Konference je hodnocena minimálně 6 kreditními body

Vyplněnou přihlášku a platbu zašlete prosím nejpozději do 8. 5. 2008 na adresu DTO CZ s.r.o., Mariánské nám. 480/5, 709 28 Ostrava – Mar.Hory (číslo účtu 64804761/0100 vs 30550800)

Organizační garant a sekretariát konference:
DTO CZ, s.r.o. (dříve Dům techniky Ostrava, spol. s r.o.)
Jana Vávrová, Anna Karásková
Mariánské náměstí 480/5, 709 28 Ostrava - Mariánské Hory
IČ: 47666439 DIČ: CZ47666439
Tel.: 595 620 152, 110, 111, fax: 595 620 160
E-mail: dtocz@dtocz.cz
www.dtocz.cz

Generální partner

Generálni partner konference
HARTMANN - RICO, a. s.

Partneři

Partner konference:
Fakultní nemocnice Brno
Nemocnice Boskovice, s.r.o.
Nemocnice Vyškov, p.o.

Partner :
ČAS

Mediální partneři:
Sestra
Zdravotnické noviny
Florence

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(5,9MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,3MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.