Konference pro sestry

Pracovní den pro nelékařské zdrav. pracovníky - MULTIDISCIPLINÁRNÍ GERIATRICKÝ TÝM

Termín konference:
čt 14.10.2010
Cena včetně DPH
540 Kč
Akce je Českou asociací sester zařazena do kreditního systému
a je ohodnocena 4 kreditními body

Akce je určena: všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotním laborantům, nutričním terapeutům, farmaceutickým asistentům, zdravotně sociálním pracovníkům,
zdravotnickým záchranářům

Vstupné: 540,- Kč /v ceně je zahrnuto občerstvení/

Způsob úhrady:

* bankovním převodem na účet č. 64804761/0100, variabilní symbol: 30 57 10 00 do zprávy pro příjemce uveďte své jméno (k identifikaci Vaší platby)

* poštovní poukázkou typu A (k dostání na každé poště) na adresu DTO CZ, s.r.o., Mariánské nám.480/5, 709 28 Ostrava 9, č. účtu 64804761/0100, var. symbol: 30 57 10 00
do zprávy pro příjemce uveďte své jméno (k identifikaci Vaší platby)

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(15,7MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.