Sociální služby a zdravotnictví

REHABILITAČNÍ OŠETŘOVÁNÍ V PRAXI SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Kurz akreditovaný MPSV ČR

Detaily kurzu

Název:
REHABILITAČNÍ OŠETŘOVÁNÍ V PRAXI SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Kurz akreditovaný MPSV ČR
Termín:
pá 13.03.2020
Cena:
990 Kč vč. DPH
Dlouhodobě stanovená a velmi výhodná cena
Místo konání:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Manažer:
Mgr. Jana Ivan, organizační garant, tel: 595 620 118,724 211 606, e-mail: jana.ivan@dtocz.cz
Garant:
Bc. Dobromila Kristofory
Rozsah:
8 výukových hodin
Lektoři:
Bc. Dobromila Kristofory
Program:
Výuka: 8:30 hod. - 15:30 hod. (prezence od 8:00 hod.)

Obsahová struktura
* Seznámení s obsahem kurzu
* Rehabilitace – fyzioterapie, ergoterapie
* Rehabilitační prostředky pro ošetřování
* Imobilita, sekundární změny, komplikace a jejich prevence
* Polohování, nácvik sedu a stoje, přesuny mimo lůžko a na i z invalidního vozíku, nácvik lokomoce – chůze, jízda na invalidním vozíku
* Aktivní pohyb – kondiční cvičení, cvičení je zaměřeno na udržení rozsahu pohybu v kloubech, na správné držení těla, na nácvik obratnosti a koordinace
* Rozdělení pohybu dle věku a postižení, dechová gymnastika
* Kompenzační pomůcky: pomůcky umožňující sebeobsluhu, pomůcky umožňující resocializaci, úpravy prostředí

Závěr kurzu – ověření znalostí /výstupní test/


Poznámka:
Cílové kompetence
Hlavním cílem je komplexní příprava pracovníků, kteří pracují nebo se chystají pracovat v zařízeních poskytujících aktivizační, pohybové a rehabilitační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Účastník kurzu získá a prohloubí si dovednosti v oblasti aktivizačních činností vedoucích k rozvoji nebo udržení schopností klienta. Naučí se posilovat životní aktivizaci a kompetenci klientů, zvládne konkrétní postupy vedoucí k aktivizaci klienta.

Kurz je zakončen ověřením znalostí formou testu. Na základě úspěšného vykonání testu obdrží absolventi OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU s akreditací MPSV ČR.

Určeno:
**pracovníkům v sociálních službách – další vzdělávání (dle § 116 odst.9 Zákona o sociálních službách)
**sociálním pracovníkům (dle § 111 Zákona)
**vedoucím pracovníkům sociálních služeb (dle § 117a Zákona)
**fyzickým osobám, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči (dle § 117a Zákona)


V případě většího počtu zájemců lze kurz uspořádat přímo v místě objednatele.

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(15,7MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.