Gerontologické dny Ostrava

XIII. GERONTOLOGICKÉ DNY OSTRAVA - kongres s mezinárodní účastí

Termín konference:
st 23.09.2009 - pá 25.09.2009
Cena včetně DPH
983 Kč

Odborná garance

Odborní garanti:
* MUDr. Anna Nerádová
koordinátor – geriatr, Ostrava
* prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.
přednostka Geriatrické kliniky
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze


Odborní partneři:
* Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP
* Česká asociace sester
* Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity
* Fakultní nemocnice Ostrava
* Městská nemocnice Ostrava
* Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy
* Okresní sdružení lékařů - Česká lékařská komora (pobočka Ostrava)
* Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Ostrava


Přípravný výbor:
* MUDr. Marcel Frýbl (MN Ostrava, LDN Ostrava – Radvanice)
* MUDr. Marie Manoušková (praktický lékař, Ostrava)
* MUDr. Tomáš Mareth (FZS OU, Ostrava)
* Mgr. Jitka Metznerová (Magistrát města Ostravy)
* PhDr. Iva Pelikánová (SZŠ a VOŠZ, Ostrava)
* MUDr. Hugo Přibyl, PhD. (NZZ Ostrava)
* Mgr. Jaroslava Rovňáková (Magistrát města Ostravy)
* MUDr. Milan Stolička (FN Ostrava, LDN Klokočov)
* Ing. Alan Vápeníček, CSc. (DTO CZ, s.r.o.)
* Ing. Pavel Hercík (DTO CZ, s.r.o.)

Generální partner

Generálni partner konference
HARTMANN - RICO a. s.

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(15,1MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.