Gerontologické dny Ostrava

XIII. GERONTOLOGICKÉ DNY OSTRAVA - kongres s mezinárodní účastí

Termín konference:
st 23.09.2009 - pá 25.09.2009
Cena včetně DPH
983 Kč

Doprovodný program

Doprovodný program 23. září 2009


**Setkání ředitelů zařízení sociálních služeb pro seniory**
téma: Realizace transformačních procesů v pobytových zařízeních MSK
program: 15.00 - 17.00 hodin
- Proces transformace pobytových sociálních služeb v MSK
Mgr. Michal Potocký, Mgr. Petra Skácelová, Odbor sociálních věcí Krajského úřadu MSK
- Průběh transformačního procesu v Zámku Dolní Životice, p.o.
PhDr. Dalibor Sokolovský, Dolní Životice
- Inovativní pečovatelská lůžka a využití jejich funkcí uživateli služeb
Markéta Vaculová, Linet spol. s r.o.
moderátor: Mgr. Petra Skácelová, Odbor sociálních věcí Krajského úřadu MSK
Vstup zdarma


**Výstava prací klientů domovů pro seniory**


**Výstava firem**
Doprovodný program 24. září 2009

**Sekce pro sestry**
téma: Plánovaná péče o imobilního pacienta
program: 15.00 - 17.00 hodin
- Plánovaná péče o imobilního pacienta - porovnání péče v LDN a domovech pro seniory
Jana Cihlářová, LDN Klokočov
- Péče a komunikace pacientů na spinální jednotce + kazuistika
Bc. Karla Kacířová, Zuzana Plešková, Pavla Vavrečková, FN Ostrava
moderátor: MUDr. Milan Stolička, LDN Klokočov
Vstup zdarma


**Sekce pro pracovníky sociální péče**
téma: Podpora aktivního stárnutí – ukázky praktického využití
program: 15.00 - 17.00 hodin
- Skupinová validace podle Naomi Feil v praxi
Mgr. Mária Wirth, Centrum memory, Bratislava
- Praktické využití reminiscenční terapie pro lidi se syndromem demence
PhDr. Eva Janečková, Diakonie ČCE, Praha
moderátor: Mgr. Martina Pavelková, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MMO
Vstup zdarma


**Sekce pro pracovníky agentur domácí péče**
téma: Týraný senior
program: 15.00 - 17.00 hodin
- Zneužívání a diskriminace seniora v domácí péči
MUDr. Tamara Tošnerová, FN Královské Vinohrady, Praha
- Týrání seniorů v domácí péči v Moravskoslezském kraji
Bc. Zuzana Švábová, Ostravská univerzita, Ostrava
moderátor: MUDr. Hugo Přibyl, PhD., NZZ, Ostrava
Vstup zdarma


**Vzdělávací postgraduální kurz pro praktické lékaře**
téma: Infekční, kožní a farmakologická problematika
program: 16.00 - 19.30 hodin
- Co by měl PL vědět o lékových interakcích a vedlejších
účincích kardiovaskulární farmakoterapie
MUDr. M. Herold, MUDr. H. Línková /FN Král. Vinohrady/
- Musíme léčit respirační onemocnění antibiotiky?, Spirotechové infekce
Doc. MUDr. V. Marešová, CSc., MUDr. Z. Blechová
/I. inf. klinika 2. LF UK a FN Na Bulovce, Praha/
- Nové možnosti léčby atopické dermatitidy v praxi
/do uzávěrky nebyl přednášející oznámen/
- Onkologie a biologická léčba MUDr. P. Barabáš
/Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín/
- Inkontinence moči u žen – problém řešitelný v každém věku MUDr. M. Horák
/GYNTREND v Ostravě/
moderátor: MUDr. Marie Manoušková, praktický lékař /Ostrava/
Vstupné: 100,- Kč /platba na místě, členové SPL ČR – zdarma/


**Exkurze:**
- LDN a Dům sociálních služeb, Ostrava - Radvanice
- Hospic sv. Lukáše, Ostrava – Výškovice
- Domov pro seniory Slunečnice, Ostrava - Poruba
15.00 - 17.00 hodin
sraz účastníků na exkurze je v místě konání XIII. GDO ve 14.50 hod
na exkurze je zabezpečena hromadná přeprava


**Výstava prací klientů domovů pro seniory**


**Výstava firem**
Doprovodný program 25. září 2009

**Seminář pro studenty SZŠ a VOŠZ**
10.00 - 13.00 hodin
téma: Duševní zdraví – duševní nemoc
moderátor: Bc. Eva Zwyrtková, SZŠ a VOŠZ Ostrava
Vstup zdarma


**Výstava prací klientů domovů pro seniory**


**Výstava firem**Generální partner

Generálni partner konference
HARTMANN - RICO a. s.

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(15,1MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.