Gerontologické dny Ostrava

XIII. GERONTOLOGICKÉ DNY OSTRAVA - kongres s mezinárodní účastí

Termín konference:
st 23.09.2009 - pá 25.09.2009
Cena včetně DPH
983 Kč

Odborný program

STŘEDA – 23. ZÁŘÍ 2009
*** PSYCHIATRICKÉ NEMOCI VE STÁŘÍ A JEJICH KOMPLIKACE ***

Garanti jednání:
MUDr. Anna Nerádová, prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.

8.00 – 9.00 prezence účastníků
9.00 – 9.30 slavnostní zahájení
9.30 - 10.00 udělení Ceny za mimořádný přínos v oboru gerontologie
10.00 – 12.10 odborný program – část I.
12.10 – 12.55 přestávka na občerstvení
12.55 – 16.35 odborný program – část II.

Odborný program - část I.
*Psychiatrická nemocnost ve stáří
Topinková E. /Praha/
*Diferenciální diagnostiky demencí
Krombholz R. /Praha/
*Nutriční péče o seniory při psychiatrických onemocněních
Starnovská T. /Praha/
*Klimakterium z pohledu psychiatra
Honzák R. /Praha/

Odborný program - část II.
*Inovace v péči o inkontinentního pacienta
Sedláková M. /Brno/
*Maladaptace a psychické poruchy hospitalizovaných seniorů
Stolička M. /Klokočov/
*Paliativní přístup k pacientovi s demencí
Palasová D. /Bílovec/
*Využití geriatrických škál u pacientů s demencí
Holúbková M. /Brno/
*Nároky na informace u seniorů na psychiatrických odděleních
Horňáková J. /Brno/
*Hojení chronických ran
Císařová K. /Praha/
*Zkušenosti a strategie v léčbě defektů na geriatrii ve FN Olomouc
Danielová L. /Olomouc/
*Jak se léčí senioři na gerontopsychiatrii v Opavě
Kubínová B. /Opava/
*Jak se pečuje o seniory na gerontopsychiatrii v Opavě
Červená L. /Opava/
*Kazuistika deliriozního pacienta
Besta D. /Opava/
*Prevence vzniku defektů u gerontopsychiatrických nemocných v PL v Opavě
Putírková M. /Opava/ČTVRTEK – 24. ZÁŘÍ 2009
*** AKTIVIZACE SENIORŮ A NOVÉ PŘÍSTUPY K LIDEM SE SYNDROMEM DEMENCE***

Garanti jednání:
Mgr. Jaroslava Rovňáková, MUDr. Jaroslav Lux

8.00 – 9.00 prezence účastníků
9.00 – 9.30 vyhlášení vítěze soutěže Domov plný života
9.30 - 12.55 odborný program – část I.
12.55 – 13.40 přestávka na občerstvení
13.40 – 14.45 odborný program – část II.

Odborný program - část I.
*Geriatrická výzva: Podpora důstojnosti seniorů (výstup z Evropské konference o důstojnosti a ohroženosti seniorů 2009)
Kalvach Z. /Praha/
*Psychologie lidí se syndromem demence
Jarolímová E. /Praha/
*Specializovaný denní pobyt pro lidi s Alzheimerovou chorobou
Čunderlíková M. /Bratislava, Slovensko/
*Vliv reminiscenční terapie na kognitivní funkce
Janečková H. /Praha/
*Hygiena rukou
Dvořák P. /Brno/
*Systém pomoci seniorům ve městě Katovice
Moryń – Trzesimiech M. /Katovice, Polsko/
*Podpora aktivního stárnutí – ukázky praktického využití
Popelková P. /Ostrava/
*Proč být u nás ve Sluníčku – putování všedním dnem
Sýkorová P., Oravová R., Kotisová H. /Ostrava/

Odborný program - část II.
*Moderní prostředky monitoringu a přenosu informací o stavu pacienta na lůžku
Vala V. /Brno/
*Alternativní metody komunikace s klienty se syndromem demence
Jankovská Amvrosiadu L. /Ostrava/
*Spiritualita a vliv duchovních služeb na prožívání života seniorů žijících v zařízeních sociálních služeb
Pražák M. /Ostrava/
*Volný čas seniorů
Fusková D. /Frýdek – Místek/PÁTEK – 25. ZÁŘÍ 2009
*** PRIORITY PRACOVNÍKŮ NELÉKAŘSKÝCH PROFESÍ PRO NÁSLEDNÉ OBDOBÍ***

Garanti jednání:
PhDr. Iva Pelikánová, MUDr. Hugo Přibyl, PhD.

8.00 – 9.00 prezence účastníků
9.00 - 10.40 odborný program – část I.
10.40 – 11.10 přestávka na občerstvení
11.10 – 14.10 odborný program – část II.
14.10 zakončení XIII. GDO

Odborný program - část I.
*Multikulturní vnímání – součást hodnotového systému kvalifikované sestry
Pelikánová I. /Ostrava/
*Sestra versus pečovatel v péči o staré lidi v SR a vybraných zemích EU
Frčová B. /Bánská Bystrica, Slovensko/
*Problematika lidí na okraji společnosti ve stáří a v nemoci
Plachý A., Pavlosková K. /Ostrava/
*Naše zkušenosti s řešením sociální situace pacientů bez domova
Stanovská P., Stromšíková I. /Bílovec/
*Zajištění následné péče pro osoby společensky nepřízpůsobivé
Kuzníková B. /Ostrava/

Odborný program - část II.
*První a druhá generace migrantů – různorodost světů
Topinka D. /Olomouc/
*Komunikace s klientem odlišného etnického prostředí
Chrenková M. / Ostrava/
*Možnosti a potřeby efektivní edukace seniorů
Kalnický J. /Ostrava/
*Stáří jako fenomén dnešní doby
Juřenová E. /Havířov/
*Připravenost absolventů nelékařských oborů na aktuální potřeby moderní společnosti
Zacharová E. /Ostrava/
*Profesionální image sester
Šipulová L. /Ostrava/
*Kladné a záporné stránky sesterské profese
Fusková H. /Opava/


*** Zakončení XIII. GDO ***

Generální partner

Generálni partner konference
HARTMANN - RICO a. s.

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(15,1MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.